Sabotage – Klein Molest

Sabotage (molest)

Onder Sabotage wordt verstaan, kwaadwillige handelingen, niet begaan door verzekerde zelf, en gericht op het verhinderen van het normaal funktioneren van een dienst of onderneming of het belemmeren van het verkeer.

Sabotage valt onder het zogenaamde Klein Molest en is op tal van verzekeringsvormen niet gedekt.

Dit is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven