Vordering (Klein Molest)

Vordering (Klein Molest)

Onder Vordering wordt verstaan, het beschikbaar stellen van roerende of onroerende zaken en rechten op grond van een maatregel van iemand die overheidsgezag uitoefend.

Vordering valt onder het zogenaamde Klein Molest en is op tal van verzekeringsvormen van de dekking uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Vordering is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘Den Haag op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Naar boven