Werkstaking (Klein Molest)

Werkstaking (Klein Molest)

Onder werkstaking wordt verstaan, het gemeenschappelijk niet, of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legitiem opgedragen werk door een aantal werknemers in een onderneming.

Werkstaking valt onder het zogenaamde Klein Molest en kan op tal van verzekeringsvormen van de dekking zijn uitgesloten zoals bijvoorbeeld bij de autoverzekering.

Werkstaking is één van de molestbegrippen zoals die door het Verbond van Verzekeraars zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘Den Haag op 2 november 1981.

—> Terug naar artikel over Molest

—> Terug naar Depremievergelijker.nl

Kennisbank Verzekeringen van Depremievergelijker.nl
Oktober 2008
Naar boven