Onderverzekering

Onderverzekering blijft (vaak onnodig) een hardnekkig verschijnsel.

Van onderverzekering hebben de meeste mensen wel eens gehoord en het schijnt vooral bij de buren voor te komen…. Wat is onderverzekering nu precies en wat kan je er tegen doen.

Onderverzekering is het verschijnsel, dat de verzekerde waarde van hetgeen verzekerd is (de verzekerde som) lager is dan de werkelijke waarde. Het gevolg is, dat men bij een verzekerde schade minder uitgekeerd krijgt.

Een voorbeeld van onderverzekering:

Uw inboedel is verzekerd voor € 50.000,- Na een keukenbrandje ontstaat er een schade van € 10.000,- en door de expert wordt vastgesteld, dat de werkelijke waarde van de inboedel € 70.000,- bedraagt. De verzekerde som is dus te laag, en u bent te laag verzekerd.

Vaak wordt er gedacht dat er in dit geval geen probleem is, want er is in ieder geval een verzekerd bedrag van € 50.000,- en dat is dus ruim voldoende om de schade van € 10.000,- te betalen…toch? Helaas werkt het zo niet. Verzekeraars stellen zich op het standpunt, dat zij niet voor een inboedelverzekering met een waarde van € 70.000,- premie hebben ontvangen, maar voor een verzekering waarbij slechts € 50.000-, verzekerd was. Van iedere Euro aan schade, was er dus een deel niet verzekerd en daarvoor wordt de volgende formule gehanteerd:

Verzekerde waarde                                                                             € 50.000,-

_________________      X    Schadebedrag ofwel in ons voorbeeld                           € 10.000,- =  € 7.143,-

Werkelijke waarde                                                                              € 70.000,-

U ziet dat onderverzekering tot behoorlijke tegenvallers kan leiden. Het is opvallend hoe vaak in de praktijk blijkt dat vele mensen het begrip onderverzekering wel kennen, maar zich er veel minder om bekommeren hoe het met hun eigen verzekeringen gesteld is.

Hoe is onderverzekering te voorkomen?

Zowel voor de inboedelverzekering als voor de opstalverzekering bestaat er een handig hulpmiddel om onderverzekering zo goed mogelijk te voorkomen. Voor de inboedelverzekering is er de Inboedelwaardemeter en voor de opstalverzekering de herbouwwaardemeter. Als deze worden gebruikt om de te verzekeren waarden vast te stellen, EN de verzekeraar dit op de polis aantekent, kunt u al heel veel problemen voorkomen. Natuurlijk is er niet één systeem helemaal waterdicht en er kunnen altijd faktoren een die spelen die maken dat het bij u weer net even anders is, of dat de waardemeters niet goed worden gebruikt. U kunt Depremievergelijker.nl altijd om advies vragen. Wij helpen u graag het te verzekeren bedrag op de juiste wijze vast te stellen.

Onderverzekering voorkomen? Vraag het Depremievergelijker.nl

November 2008
Depremievergelijker.nl

 

 

Naar boven