Ontploffingsschade

Ontploffingsschade ontstaat door een ontploffing en dan denken we vaak het eerst aan een enorm knal. Met (vaak) een ravage als gevolg. Verzekeringstechnisch valt er echter wel wat meer over te vertellen.

Ook voor dit soort schaden hebben verzekeraars een definitie opgesteld. Zoals bijvoorbeeld ook voor het begrip brand. Dit, om later misverstanden te voorkomen bij schade. Laten we eerst eens kijken, wanneer er volgens uw polisvoorwaarden nu eigenlijk sprake is van een ontploffing, waardoor ontploffingsschade ontstaat. In verreweg de meeste polisvoorwaarden volgt men de volgende definitie:

“Onder ontploffingsschade is te verstaan, een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde”
Dit “hierna bepaalde” hebben wij voor de volledigheid van dit artikel wel opgenomen, maar laten wij graag aan de liefhebbers. Wij komen er later op terug.

Voorbeelden van ontploffingsschade

De ontploffing van bijvoorbeeld uw boiler, is een gedekte gebeurtenis. Evenals bijvoorbeeld een ontploffing van de brandstoftank van uw auto. Of van uw boot, als u tenminste -Beperkt- Casco verzekerd bent. Wij spreken in deze gevallen van ontploffingen “binnen een vat” en de ontploffingsschade is dus gedekt.
Schade door ontploffingen buiten een vat (als er bijvoorbeeld “iets” naast uw auto ontploft) is onder voorwaarden, zie hierna, overigens ook meeverzekerd.

Ontploffingen echter, kunnen zich ook voor doen in geweldsituaties (oorlog of molest) Zoals schade door molest en oorlog doorgaans uitgesloten wordt, zijn schaden ten gevolge hiervan dit ook!

Zoals beloofd, hierna nog de vervolgtekst van de definitie van een ontploffing, kortom “het hierna bepaalde”

Houdt u vast:

“Is de ontploffing ontstaan binnen een al dan niet gesloten vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds voor de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden.
Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing is mede gedekt de schade aan de verzekerde zaken welke als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt”

De uitbreiding betekent dus, dat als de ontploffing binnen een vat is ontstaan, er in de wand van het vat, onder druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen, een opening moet zijn ontstaan en door de opening moet de druk binnen en buiten plotseling aan elkaar gelijk worden.
Het doet daarbij niet ter zake hoe deze gassen binnen het vat ontstaan zijn en of ze reeds voor de explosie aanwezig waren dan wel tijdens deze ontwikkeld werden.

Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de ontploffing het onmiddellijke gevolg zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting zijn gebracht.

Augustus 2007
Copyright depremievergelijker.nl

Op zoek naar verzekeringen met dekking tegen ontploffingsschade? Klik dan hier:

Inboedelverzekering berekenen en vergelijken

Woonhuisverzekering berekenen en vergelijken

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven