Poliskosten Verzekeraars

Poliskosten zijn kosten die een verzekeraar in rekening brengt, aan de verzekeringnemer. Deze kosten komen bovenop de premie. Het gaat daarbij om kosten voor de polisopmaak, de financiële boekingen verzendkosten, enzovoorts.

De Poliskosten maken, naast de assurantiebelasting en de premie zelf, deel uit van de uiteindelijke prijs, die u voor een verzekering betaalt. Over het bedrag van de poliskosten overigens, is ook weer assurantiebelasting verschuldigd, net als over de premie.

In tegenstelling tot de assurantiebelasting, die niet over alle verzekeringsvormen verschuldigd is, worden kosten vrijwel altijd in rekening gebracht. Deze kosten kunnen, grofweg, worden verdeeld in twee soorten:

  • kosten bij het aangaan van de verzekering, bij mutaties en bij royement, kortweg “poliskosten”
  • incassokosten (prolongatiekosten)

Poliskosten.

Poliskosten worden in rekening gebracht bij het opmaken van de polis. Bij sommige motorrijtuigverzekeringen hoort daar ook het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) bij. Ook bij mutaties en tussentijds royement, worden meestal poliskosten in rekening gebracht om alles administratief te verwerken.

Verreweg de meeste verzekeraars hanteren hetzelfde systeem en er wordt doorgaans weinig op geconcurreerd. Er zijn echter wel enige verzekeraars, vooral maatschappijen die met de consument rechtstreeks zaken doen, die met het (deels) niet berekenen van kosten, reclame maken.

Incassokosten.

Incassokosten worden door de meeste verzekeraars in rekening gebracht bij iedere betalingstermijn, of dit nu per jaar of per maand is.

Poliskosten hebben wel  betrekking op reële kosten.

Het is een misverstand, dat deze doorberekening van kosten voor een verzekeraar allemaal winst, of verkapte premie is.
Neem bijvoorbeeld de verplichte aanmelding bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) van een autoverzekering. Verzekeraars moeten hiervoor een verplichte bijdrage betalen. Er moeten polisbescheiden worden geprint, en er moeten portokosten worden betaald voor de verzending van uw polisbescheiden. Voorts rekenen banken uiteraard kosten aan een verzekeringsmaatschappij, voor het betalingsverkeer. Denkt u daarbij aan premienota’s, automatische incasso’s en schadebetalingen.

Kosten, buiten de premie om het risico te dragen, zijn er dus inderdaad wel.

Wat ik wel “jammer” vind, is dat hoogte van de in rekening gebrachte kosten soms tot vraagtekens kan leiden. Zeker er nu er zoveel digitaal geregeld kan worden.

In de volgende tabel vindt u een overzicht van de verschillende poliskosten die gehanteerd worden bij de verzekeraars waarmee Depremievergelijker.nl vaak samenwerkt.

Poliskosten verlagen met digitale dienstverlening

Het is mogelijk te kiezen voor digitale dienstverlening. Dit houdt in, dat alle bescheiden zoals de polis, premiefacturen en schadeafrekeningen u via e-mail worden gezonden en niet meer via de post. De kosten zijn dan ook wat lager.

Poliskosten Verzekeraars

Aard Verzekering/WijzigingDigitale dienstverleningNiet-digitale dienstverlening
Automotive Verzekeringen
Nieuwe polissen met kenteken aanmelding€ 7,25€ 9,75
Royement tussentijds€ 12,50€ 12,50
Royement bromfietsen€ 9,75€ 9,75
Tijdelijk stopzetten (schorsen)€ 0,-€ 0,-
Verzekeringsplaatjes€ 2,50€ 5,-
Niet-automotive verzekeringen, tevens
zakelijk:
Nieuwe polissen€ 2,50€ 5,-
Royement tussentijds€ 9,75€ 9,75
Algemene kosten voor alle verzekeringsvormen
Prolongatiekosten€ 1,- € 1,-
Kopie polisblad€ 0,-€ 0,-
Royement per hoofdvervaldatum € 0,-€ 0,-
Mutatie per hoofdvervaldatum€ 0,-€ 0,-
Mutatie tussentijds€ 7,25€ 9,75
Kosten acceptatie wanbetaler€ 25,-€ 25,-
Autoverzekeringen met ChipWise
Telematica kosten per maand€ 2,-N.v.t.

Augustus 2007 / Herzien augustus 2017

Naar boven