Polisvoorwaarden PorcoPol

Polisvoorwaarden Porcopol niet langer van toepassing

PorcoPol staakt activiteitenDe Polisvoorwaarden Porcopol kunnen helaas naar het archief. Deze verzekeraar heeft haar activiteiten gestaakt eind 2012. De Onderlinge PorcoPol had te weinig verzekerden (leden van de onderlinge) om verder te kunnen. De maatschappij heeft tien jaar bestaan.

Ziekte van Aujeszky verzekerd bij Porcopol

Opvallend is, dat zij in die periode geen enkele schade heeft hoeven te betalen.
Ook voerde zij bijzondere voorwaarden voor het verzekeren van de varkenshouderij.
Zo waren bijvoorbeeld de financiële gevolgen van als gevolg van de Ziekte van Aujeszky
meeverzekerd bij deze verzekeraar.

Door vergaande herstructureringen in varkenshouderij in de afgelopen jaren, is de kans
op een uitbraak op deze ziekte echter zodanig verkleind, dat Procopol het aantal
verzekerden drastisch zag afnemen.

Jammer dat deze kleine Onderlinge daarom moest stoppen.

Verzekeringsinitiatieven, gericht op een zeer specifiek risico, zijn immers altijd toe te juichen.

PorcoPol heeft goed werk verricht. Meer over het opheffen van Porcopol vindt u op Boerenbusiness.nl

Naar boven