Proceskosten

In een aantal gevallen dekt een verzekeraar ook de proceskosten als er een vordering tegen u wordt ingesteld. Wanneer is hier sprake van en bij welke verzekeringsvormen speelt dit? Depremievergelijker.nl schreef er het volgende artikel over.Als u aansprakelijk wordt gesteld voor door u gemaakte schade, bijvoorbeeld met uw auto, kan een rechtszaak volgen. De proceskosten worden bij een aantal verzekeringen voor u betaald door uw verzekeraar. Dit speelt o.a. bij de autoverzekering, de motorverzekering en de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Deze proceskosten worden vergoed boven het verzekerde bedrag dat voor uw aansprakelijkheid al verzekerd is.

De volgende polisredactie, deze is bijvoorbeeld van Avero Achmea, geeft de dekking voor proceskosten weer, maar kan per verzekeraar verschillen:

Wij vergoeden per gebeurtenis boven het verzekerd bedrag:

  1. de kosten van de door ons verleende rechtsbijstand in een tegen de verzekerde aanhanging gemaakt strafproces, indien de leiding van de procedure bij ons heeft berust. Boeten, afkoopsommen en met een strafproces samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed;
  2. de kosten van verweer in een door de benadeelde tegen de verzekerde , dan wel tegen ons aanhangig gemaakt burgerlijk proces, voor zover de leiding van het proces bij ons berust, alsmede de proceskosten waartoe de verzekerde of wij veroordeeld worden;
  3. de verschudigde wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Vooral punt 1 valt hierbij op. Als u bijvoorbeeld een zodanig zware (verkeers)overtreding begaat dat ook de Officier van Justitie u dagvaardt, is dit geen onbelangrijke dekking. Als een burgerlijke tegenpartij tegen u een procedure aanspant, is natuurlijk ook de verzekeraar, die immers uw aansprakelijkheid overneemt (tot maximaal ter hoogte van de verzekerde som) gebaat bij een goede aflooop en blijft zo betrokken bij de procedure.

Let wel, zoals altijd treden bij de gehele proceskostendekking weer verschillen tussen verzekeraars op. Delta Lloyd bijvoorbeeld heeft bijvoorbeeld ten aanzien strafzaken weer geen beperkingen opgenomen voor gerechtskosten. Reaal dekt de proceskosten bij een strafzaak alleen, als zij dit ter behartiging van haar belangen noodzakelijk acht. Vergelijken van polisvoorwaarden bij depremievergelijker.nl blijft dus belangrijk!

Hieronder vindt u van de genoemde maatschappijen de voorwaarden van hun autoverzekeringen waarin de omschrijving van de proceskosten dekking kunt terugvinden.

Direct een autoverzekering, een motorverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering berekenen, vergelijken en afsluiten? Klik dan hier:

Naar boven