Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

De Productwijzer Motorrijtuigenverzekering is een uitgave van het Verbond van Verzekeraars, en is bedoeld om de consument beknopt en helder te informeren, over motorrijtuigverzekeringen. Het is al met al een goed leesbare informatiebrochure geworden waarin een aantal zaken behoorlijk worden uitgelegd; en ik kan deze van harte bij u aanbevelen zij het, als eerste inleiding.

De Productwijzer vindt u hier: Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Waar is de Productwijzer Motorrijtuigenverzekering voor?

Bij een motorrijtuigenverzekering moet u denken aan een autoverzekering, een motorverzekering, een bestelautoverzekering kortom, alles wat door of met behulp van een motor (een mechanische kracht) wordt voortbewogen, kan in beginsel een motorrijtuig zijn in de zin van de wet.  Natuurlijk zijn er weer de nodige uitzonderingen (bijvoorbeeld een trein) maar die materie valt buiten het bereik van dit artikel.

Zoals ik al zei, het geheel is bovenal (erg) beknopt, maar een aantal onderwerpen worden op zich redelijk belicht. Zo gaat men nader in op het begrippen als:

  • de premie;
  • de polisvoorwaarden;
  • gedekte risico’s en uitsluitingen;
  • het eigen risico;
  • letselschade en materiele schade;
  • de verlenging van de verzekering;
  • De Gedragscode Behandeling Letselschade.

Productwijzer is erg beknopt

De kritiek die ik er wel op heb is, dat de Productwijzer Motorrijtuigenverzekering dus wel heel erg beknopt is en dat een aantal zaken wel wat meer uitgediept had mogen worden. Ik begrijp dat men niet met een studieboek verzekeringsleer wilde aankomen, maar toch….
Als men het bijvoorbeeld over de schadevrije jaren heeft (waarvan het aantal direct van invloed is op de hoogte van de premie van bijvoorbeeld de autoverzekering) wordt er met geen woord gerept over de eis dat u deze wel aantoonbaar moet hebben opgebouwd.
Juist dat zijn van die feiten, die de gemiddelde consument niet weet. Men veronderstelt daarentegen vaak, dat het aantal jaren dat men het rijbewijs heeft ( en zonder schade reed)  net zoveel schadevrije jaren oplevert.
Maar goed; feit is dat de Productwijzer Motorrijtuigenverzekering onafhankelijke informatie biedt zonder enige reclame.

Naar boven