Algemene Zeeuwse – Adressen en Informatie

Over verzekeraar Algemene Zeeuwse verzamelde Depremievergelijker.nl voor u de volgende adressen en informatie:

Adres Algemene Zeeuwse

Postbus 50, 4330 AB  Middelburg

T 0118 – 68 33 00

F 0118 – 68 33 99

Bezoekadres:

Houtkaai 11, 4331 JR  Middelburg

E-mail

info@algemenezeeuwse.nl

Polisvoorwaarden Algemene Zeeuwse

Polisvoorwaarden Algemene Zeeuwse

Jaarverslagen Algemene Zeeuwse

Niet beschikbaar op deze pagina.

Enige kerncijfers Algemene Zeeuwse:

  • De bruto-premieomzet steeg met 4,1% tot € 18.471.000,-.
  • Het technisch resultaat na herverzekering bedraagt € 1.954.000,- (2006: € 2.972.000,-).
    Het resultaat na belasting is € 1.717.000,- (2006: € 2.309.000,-).
  • Het eigen vermogen van Algemene Zeeuwse bedraagt ruim 9 miljoen euro.
    Ongeveer een derde deel hiervan is het wettelijk voorgeschreven minimum.

Premies van Algemene Zeeuwse via Depremievergelijker.nl

Premie berekenen bij Depremievergelijker.nl van deze verzekeraar

Opgenomen in:

Kennisblog Verzekeringen / Informatie Verzekeraars

Oktober 2008
Copyright Depremievergelijker.nl / De Consumentensite over Verzekeringen!

Naar boven