De Vereende – Voorheen Rialto Verzekeringen

De Vereende,  voor moeilijk verzekerbare risico’s.

De Vereende - Verzekering geweigerd? De vereende kan uitkomst bieden.

Op haar site schrijft Rialto:

“Rialto is een bijzondere verzekeraar voor bijzondere mensen en speciale situaties. Onze verzekeringen maken vaak dingen mogelijk die onmogelijk leken. En dat is heel prettig voor wie bij Rialto-Verzekeringen wel terecht kan”

De Vereende en Risico’s

Verzekeraars zijn zeer voorzichtige mensen die van risico lopen hun vak hebben gemaakt, maar dan wel van overzienbare risico’s. Risico’s waarvoor een passende premie te berekenen valt, omdat de verhouding premie / schadelast uit ervaringscijfers bekend is. Met andere woorden, het is de kunst om zoveel mogelijk verzekerden bijeen te krijgen die een “gemiddeld risico” zijn en waarvoor eenzelfde premiesystematiek geldt.

Rialto krijgt geen gemiddelde risico’s

Maar wat nu, als u niet aan dit profiel voldoet? Het leven van ieder mens kan immers anders lopen dan gedacht en vooral, gehoopt. U kunt van het rechte pad zijn afgeweken en dus een strafrechtelijk verleden hebben. U kunt aanzienlijk meer schades hebben gehad in vijf jaar, dan een “normaal” mens in zijn of haar hele leven. U kunt door allerlei oorzaken een slecht premiebetalingsverleden hebben of in het verkeer een alcoholdelict hebben begaan….Rialto kan dan vaak een oplossing bieden voor uw verzekeringen.
Veel verzekeraars immers, zien u op dat moment niet meer als een gemiddeld risico en die zullen u voor een groot aantal verzekeringen niet accepteren waar deze maatschappij nog wel mogelijkheden heeft.

Voorheen Terminus

Om te voorkomen dat groepen mensen onverzekerd door het leven gingen en zelfs niet aan de wettelijke verplichting konden voldoen verzekerd te moeten zijn (zoals bijvoorbeeld de WA-verzekering voor de auto) ontstond er in 1966 een prachtig initiatief van een groot aantal verzekeraars. Onder naam Terminus, richtte men toen een maatschappij op voor moeilijk verzekerbare risico’s, die toen later Rialto-Verzekeringen is gaan heten.

Zelf schrijft de maatschappij hierover op haar site: “Wij zijn voor het overige een normale verzekeringsmaatschappij die, zoals alle andere ondernemingen, financieel gezond moet zijn. Ook al zijn de acceptatienormen ruimer en hebben wij een maatschappelijke taak te vervullen, zorgvuldige risicocalculaties en een verantwoord herverzekeringsbeleid liggen ook bij ons aan de basis van de bedrijfsvoering”

Waar moet u bij het sluiten van een verzekering bij Rialto op letten?

Verschaf altijd volledige informatie aan deze bijzondere verzekeraar.

Let er dus kritisch op, dat u juiste en volledige informatie verstrekt, hoe naar en vervelend dat soms ook kan zijn. U moet bedenken dat deze verzekeraar er juist is voor bijzondere verzekeringsproblemen en dat men zich altijd inspant om tot een oplossing te komen.
Als echter blijkt dat u informatie heeft verzwegen, niet volledig bent geweest of zaken anders heeft voorgesteld, gaat ook bij hen de deur op slot, zo is onze ervaring. De verplichting om altijd juiste en volledige informatie te verschaffen geldt natuurlijk bij iedere verzekeraar maar is bij deze maatschappij zo mogelijk nog intenser. Rialto biedt een laatste kans, maar moet kunnen uitgaan van uw uiterste goede trouw en vaste voornemen, het in de toekomst beter te doen. Daar past vanzelfsprekend geen onbetrouwbare eerste kennismaking bij.

Hogere premies

In de meeste gevallen zijn de premies voor sommige verzekeringen (aanmerkelijk) hoger dan de premies bij een “normale maatschappij” omdat deze maatschappij doorgaans te maken heeft met zwaardere tot zeer zware risico’s. Hoeveel hoger, is vooraf moeilijk te zeggen omdat iedere verzekering maatwerk is. U krijgt daarom altijd eerst een offerte van Rialto die toegesneden is op uw specifieke situatie.

Rialto altijd de reddende engel?

Helaas, neen.

In tegenstelling tot hetgeen vaak gedacht wordt, heeft ook deze maatschappij geen acceptatieplicht. Er zullen altijd gevallen blijven waar ook deze risicodrager geen oplossing meer kan bieden. Dient u echter altijd een aanvraag in met, nogmaals, juiste en volledige informatie. U kunt er op rekenen dat men uw zaak serieus bekijkt en tracht tot een oplossing te komen.

U kunt via depremievergelijker.nl bij Rialto terecht voor o.a. de volgende verzekeringen:

-Autoverzekeringen en bestelautoverzekeringen
-Taxiverzekeringen
-Koeriersdiensten en koeriersverzekering
-Praalwagenverzekering
-Woonhuis- en inboedelverzekeringen
-Particuliere aansprakelijkheidverzekering

Neemt u contact op met Depremievergelijker.nl als u zelf al op de hoogte bent van mogelijke hindernissen op de weg naar een nieuwe verzekering of elders niet geaccepteerd bent.
Aanvraagformulieren en polisvoorwaarden voor diverse (motorrijtuig-)verzekeringen van Rialto Verzekeringen vindt u hier.

Deze verzekeraar doet niet rechtstreeks zaken met de consument. Stuurt u uw aanvraag daarom, ingevuld en ondertekend, via ons:

Depremievergelijker.nl
Postbus 62
4600 AB BERGEN OP ZOOM

Wij zullen de zaak vervolgens onmiddellijk voorleggen aan Rialto en u op de hoogte houden.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven