Zekerheidsstelling

Zekerheidsstelling en Verzekeringen.

De verzekaar waar u verzekerd bent kan zich namens u garant stellen, indien een overheid een zekerheid verlangt, dat de rechten van iemand die door u benadeeld is, veilig gesteld worden. Wat deze zekerheidsstelling precies inhoudt, leest u hier.

De zekerheidsstelling komt met name voor bij aansprakelijkheidsverzekeringen, dus ook bij de WA-dekking van uw autoverzekering, maar ook bij de rechtsbijstandsverzekering.  Het is beslist geen onbelangrijke uitbreiding van de dekking.

Er zijn nog steeds landen die u in hechtenis nemen (en houden!) of beslag leggen op uw bezittingen (uw auto bijvoorbeeld) wanneer u, bijvoorbeeld in het verkeer, verdacht wordt van het toebrengen van schade. Met name bij letselschade zal dit eerder het geval zijn. De overheid kan een borgstelling van u eisen om u weer op vrije voeten te stellen. Uw verzekeraar waar u uw aansprakelijkheid of rechtsbijstand verzekerd heeft, kan deze (vaak hoge) borgstelling dan namens u voorschieten.

In de voorwaarden van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van Delta Lloyd (model ME 03.6.01 B) over de zekerheidsstelling vonden wij een goede en duidelijke omschrijving van deze dekking:

  • De maatschappij schiet de kosten voor van de door een overheid verlangde financiële zekerheid om de rechten van de benadeelde(n) bij een gedekte schade te waarborgen.
  • Deze zekerheidstelling zal maximaal 100.000 euro per gebeurtenis bedragen. De verzekerde is verplicht de maatschappij te machtigen om over de verstrekte zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en alle medewerking te verlenen om terug betaling te verkrijgen.

In het tweede deel van deze omschrijving van de dekking staat vermeld dat u “de maatschappij moet machtigen om weer over de verstrekte zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven”

Hiermee wordt bedoeld, dat een overheid een borgstelling van u verlangt en niet van een verzekeringsmaatschappij. Deze zekerheidsstelling geschiedt dan ook namens u met gelden van de maatschappij. Het is duidelijk dat u, wanneer deze gelden aan u persoonlijk worden teruggegeven, u deze gelijk moet terugbetalen aan de verzekeraar. Ook wordt van u verlangd, dat u pogingen van uw maatschappij om de borg van een overheid terug te krijgen, aktief  ondersteunt.

Januari 2008
Copyright Depremievergelijker.nl / Delta Lloyd

Direct een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP)berekenen en afsluiten, of andere verzekeringen met zekerheidsstelling?

Klikt u dan hier:

Naar boven