Belangrijke informatie over vergelijken

Belangrijke informatie voor onze (toekomstige) cliënten.

Depremievergelijker.nl hecht er aan, om u zo goed mogelijk te informeren over het vergelijken van verzekeringen op internet, en over onze dienstverlening aan u. Daarom brengen wij graag een aantal zaken onder uw aandacht, die u tijdens het maken van vergelijkingen in het achterhoofd dient te houden.

Het gaat daarbij om de volgende punten:

  1. Wat doen wij voor u?
  2. Waar verdienen wij aan?
  3. Hoe komt de vergelijking tot stand?
  4. Hoe volledig is de vergelijking?

1.Wat doen wij voor u?

Kort gezegd: wij stellen aan u op Depremievergelijker.nl een aantal “gereedschappen” ter beschikking, om verzekeringen van verschillende verzekeraars te berekenen en te vergelijken. Daarom stellen wij u een aantal vragen, om een goede vergelijking te kunnen maken voor u. Het is daarom van belang, dat u deze vragen correct beantwoord, zodat de uitkomsten van de vergelijking voor u een deugdelijk en betrouwbaar resultaat opleveren. Vervolgens kunt u in een aantal gevallen de door u gekozen verzekering direct afsluiten.

Als dit mogelijk is, dan ziet u direct achter de berekende premie de knoppen

  • gratis offerte;
  • ga verder.

Als u eerst een offerte wenst, is dit dus mogelijk. Deze wordt via e-mail aan u gezonden. Wanneer u de verzekering van uw keuze direct wenst af te sluiten, dan klikt u op “ga verder” waarmee u de aanvraagprocedure gelijk in gang zet. Er volgen dan nog een aantal vragen. U kunt de aanvraag altijd halverwege afbreken.

Let op: onze dienstverlening is gebaseerd op Execution Only.

Als u de verzekering direct afsluit, weet u dan, dat dit gebeurt op basis van het principe Execution Only; wij voeren dus alleen uw opdracht tot verzekeren uit op basis van de gegevens die u zelf heeft ingevoerd. Dit betekent, dat uw keuze zonder ons advies tot stand is gekomen, en zonder dat wij u voor u andere handelingen hebben verricht. Er kunnen in dat geval beperkingen gelden met betrekking tot onze aansprakelijkheid bij (onder andere) schade die u lijdt omdat u een verkeerde verzekering heeft afgesloten en/of fouten die bij de invoer van uw gegevens heeft gemaakt.

Wilt u WEL advies, of heeft u nog vragen, dan staan wij graag tot uw dienst via Stel uw vraag.

2.Waar verdienen wij aan?

In de premies die u aan verzekeraars betaalt, is een vergoeding (provisie) begrepen die wij ontvangen voor onze werkzaamheden. Dit kan een doorlopende vergoeding zijn en/of een eenmalige vergoeding bij het afsluiten van de verzekering. Wij zullen dus geen andere kosten in rekening brengen, tenzij wij dat vooraf schriftelijk overeenkomen.Voorts ontvangen wij GEEN vergoeding van verzekeraars die wel in onze vergelijking worden getoond, maar waar u via ons geen verzekeringen kunt afsluiten.

3.Hoe komt de vergelijking tot stand?

Om voor u een goede vergelijking te maken voor de gewenste verzekering, vragen wij u enkele gegevens in te voeren. Op basis daarvan bepalen wij welke verzekeraars in aanmerking te komen en met welke van hun producten. Wij sorteren de lijst op de hoogte van de premie waarbij de goedkoopste bovenaan staat. De kwaliteit van de voorwaarden geven met een sterrensysteem aan: hoe meer sterren hoe “beter” de voorwaarden. U kunt deze ook zelf vergelijken en doet u dat ook! Vijf sterren hoeft niet altijd te betekenen, dat een voordeliger verzekering met minder sterren.voor u “dus” niet passend zou zijn voor u. Blijft u in het achterhoofd houden dat wij een aantal, door ons geselecteerde verzekeraars laten zien. Het dus zeker mogelijk, dat er elders nog andere goede alternatieven voor u zijn.

4.Hoe volledig is de vergelijking.

Er zijn in Nederland enige honderden verzekeraars actief en we werken niet met al deze verzekeraars samen. In aantal gevallen kan dat ook niet eens, omdat men bijvoorbeeld rechtstreeks aan de consument verkoopt of zich beperkt tot bijvoorbeeld verzekeringen voor bedrijven. Onze vergelijking is daarom dus altijd beperkt.

We werken samen met verzekeraars waarvan we kunnen beschikken over premies en voorwaarden en waarvan we vinden dat deze voor u aanbiedingen kunnen doen die gebruikelijk zijn in de markt. U moet daarbij denken aan in ieder geval de grote namen zoals Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, ASR en Allianz. Voor verzekeringen die thuis horen bij een gespecialiseerde verzekeraar, rechtsbijstand bijvoorbeeld, kunnen we een beroep doen op Arag en DAS.

Naar boven