Aansprakelijkheid van de jager en de verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Jagers - Depremievergelijker.nl

Aan het jagen zijn behoorlijke risico’s verbonden. Je kunt met een jachtgeweer immers grote schade toebrengen aan personen en goederen. Daarom mag je alleen jagen als je een jachtvergunning hebt, voor het gebied waarin je jaagt. Een voorwaarde om een jachtvergunning te krijgen is, dat je een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor jagers (AVJ) hebt afgesloten. En over die verzekering bestaan helaas nog steeds behoorlijke misverstanden. Sommige jagers gaan er vanuit, dat schade die ze veroorzaken tijdens de jacht, zonder meer gedekt is op hun aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) Maar dat is zeker niet standaard het geval(!)

De aansprakelijkheid van de jager kan je vaak wel meeverzekeren op de AVP. En anders kan er een aparte verzekering worden afgesloten. We spreken dan van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Jagers, de AVJ. Deze bijzondere dekking verzekert de door de jager veroorzaakte schade, waarvoor de verzekerde jager aansprakelijk is.,

Het jachtrisico is niet standaard verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Als de jager een jachtvergunning aanvraagt, moet hij kunnen aantonen, dat de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor jagers (AVJ) is afgesloten. De benadeelde krijgt op grond van de verplichte AVJ, een zogenaamd rechtstreeks vorderingsrecht op de verzekeraar van de jager, net als bij de autoverzekering.

Dit betekent, dat een benadeelde zich gelijk, met of zonder medewerking van de jager, kan wenden tot diens verzekeraar.

Wet Natuurbescherming

Sinds 2017 zijn de regels voor het verkrijgen van een jachtvergunning (ook wel jachtakte genoemd) geregeld.
Op hoofdlijnen zijn de regels:

  • er moet een geldige polis zijn waaruit blijkt, dat het jagersrisico is verzekerd;
  • de benadeelde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht;
  • een verhoging van de verzekerde som naar € 1.000.000,-
  • iedere jager moet een eigen jachtvergunning hebben, en dus ook een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor jagers(*)

(*) Voor 2017 konden er in het gezelschap van een jager met een jachtvergunning, ook anderen jagen.
Dat is nu dus niet meer zo. Als anderen meegaan op jacht, dan geldt de door de jager gesloten AVJ alléén voor die jager.

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering inclusief het jachtrisico, wordt voordeliger binnen een pakketverzekering, om dat u dan extra pakketkorting krijgt.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven