Opzicht – Aansprakelijkheidsverzekering

Opzicht en aansprakelijkheidsverzekering: de beruchte combinatie

Opzicht is een beruchte uitsluiting op aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze uitsluiting leidt bij schade vaak tot teleurstelling en vooral veel onbegrip. Maar wat is opzicht precies, en wat wordt er dan precies uitgesloten? In dit artikel legt Depremievergelijker.nl de werking van de opzichtclausule uit, zodat u een eventuele afwijzing van een schade dan beter kunt begrijpen.

Bij welke verzekeringen speelt deze uitsluiting?

Laten we eerst nog even in herinnering roepen over welke polissen we het hebben.
De Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) en die voor bedrijven (AVB)verzekeren uw wettelijke aansprakelijkheid als u aan derden schade toebrengt. Dit kan zowel letselschade als schade aan goederen (zaakschade) zijn. Omdat je nooit weet voor welk bedrag u in zo’n geval aansprakelijk wordt gesteld, kennen deze polissen altijd zeer hoge verzekerde bedragen per aanspraak (vanaf € 1.000.000,-en hoger)

Voorbeelden van Opzicht.

Als u bij kennissen per ongeluk een nieuwe dure vaas omstoot, is zo’n schade in principe gedekt onder uw AVP.  Dit “drama” zullen we eens als voorbeeld nemen, om de werking van de zogenaamde opzichtclausule uit te leggen.

Vast staat, dat u de vaas niet gedurende langere tijd “onder u had” en u droeg er niet gedurende langere tijd de verantwoording voor. Die bedoeling had u ook niet. Het contact met de vaas was kortstondig en toevallig. U ging er niet dagelijks mee om, en de zorg voor de vaas was u niet toevertrouwd. Kortom, uw was er geen “opzichter” van. Het klinkt allemaal wat eigenaardig als u het zo leest. Maar al deze feiten vormen wel de kern, van wat verzekeraars onder opzicht verstaan. Hier was dus duidelijk geen sprake van “het onder opzicht hebben” van de vaas. Daarom kon de verzekeraar geen beroep doen op de opzichtuitsluiting. En dus er was dekking op de aansprakelijkheidsverzekering.

Nu een ander voorbeeld.

Van dezelfde kennis mag u toch nog zijn boormachine lenen.(Ondanks de verwoeste vaas die u beloofd heeft via uw verzekering te vergoeden) U belooft de boormachine een week later terug te bezorgen en neemt de machine mee naar huis. Enkele uren later gaat het weer mis: de boormachine schiet uit uw handen en valt met een harde klap op de grond: kapot, en niet zo’n beetje ook…..

U voelt ‘m misschien al aankomen: hier treedt de opzichtuitsluiting wel in werking. Hier namelijk, ontstond (bedoeld!) een min of meer duurzame relatie met de beschadigde zaak. U nam de boormachine mee naar huis, hield deze week onder u, de zorg voor de machine werd aan u toevertrouwd, kortom, u werd er “opzichter” van voor langere tijd. Verzekeraars nu, sluiten schade uit aan die goederen, die zo dicht bij u komen te staan als waren die uw eigendom. De kans op schade wordt dan natuurlijk sterk vergroot. Hier was duidelijk wèl sprake van opzicht en dus geen vergoeding op uw AVP.

Wat wordt er allemaal onder Opzicht verstaan bij aansprakelijkheidsverzekeringen?

Niet alleen lenen valt onder opzicht, alles wat op een min of meer duurzame (en dus niet toevallige) relatie duidt, is opzicht.

De volgende polistekst over het uitluiten van opzicht (deze is bijvoorbeeld van Avéro) geeft u een goede indruk:

Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan zaken veroorzaakt in de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken in behandeling, beheer, bewaring, bewerking, bruikleen, huur, reparatie, ten vervoer of welke reden dan ook onder zich heeft of heeft gehad, ook al treedt de schade later in.

Hierbij  wordt ook gekeken naar wat uw bedoeling was met betrekking tot de zaak. Bij de vaas bijvoorbeeld had u niet de bedoeling een langere “relatie” aan te gaan, met de boormachine daarentegen wel.

Is er nooit dekking?

In de praktijk blijkt gelukkig dat veel verzekeraars de opzichtuitsluiting wat afzwakken.
Men biedt voor schade aan zaken onder opzicht een beperkte dekking tot bijvoorbeeld Euro 12.500,- soms zelfs oplopend tot Euro 25.000,- afhankelijk van de gekozen maatschappij.

Doorgaans blijft echter wel uitgesloten:

  1. Schade aan zaken die gehuurd, gepacht, geleaset of in huurkoop
    zijn verkregen;
  2. Schade aan zaken die men onrechtmatig onder zich heeft;
  3. Schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, zeil-, motor- en luchtvaartuigen;
  4. En schade die bestaat uit en / of als gevolg van verlies, diefstal,
    of vermissing van geld, geldswaardige papieren, betaalpassen, die men onder zich heeft.

Ook bij bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekeringen bestaan afzwakkingen. Voor bepaalde beroepen, bijvoorbeeld opticiens, is schade aan een bril die hij specifiek in behandeling heeft (opzicht) toch weer wel gedekt. (Er zou anders weinig dekking meer overblijven)

Wat een vak….

Zelf een aansprakelijkheidsverzekering met (beperkte) opzichtdekking afsluiten?

Op AVP vergelijken vindt u snel een goede en betaalbare oplossing, vooral binnen een pakketverzekering.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven