Een onverkocht huis en de aansprakelijkheidsverzekering

Een onverkocht huis? Daar blijft u aansprakelijk voor.Onverkocht huis - schade door dakpannen en aansprakelijkheidsverzekering AVP - depremievergelijker.nl En de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) en de woning die nog niet is verkocht, gaan helaas niet altijd samen. De AVP biedt vaak geen dekking meer, voor schaden in verband met een onverkocht huis.
Helaas blijken steeds meer huizen nog niet te zijn verkocht, als er al een nieuwe woning is aangeschaft.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM kan de tijd om van het oude huis af te komen, tegenwoordig zo maar oplopen tot twee jaar. Zo wachten al vele duizenden huizen op een nieuwe eigenaar.
Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering echter, biedt over het algemeen slechts dekking voor maximaal één jaar bij leegstand, voor schade die wordt toegebracht aan derden.

Een onverkocht huis, welke schade kunnen er spelen.

U moet daarbij denken aan het volgende type schaden:

  • een overslaande brand waardoor uw buren ook schade op lopen (brandschade, rook en roet)
  • schade aan bijvoorbeeld auto’s of andere zaken of aan personen door bijvoorbeeld afwaaiende dakpannen;
  • waterschade bij de buren als gevolg van gesprongen leidingen.

Soms zijn de betreffende gedupeerden zelf verzekerd voor deze schaden, maar ook als dit niet het geval is, blijft u als huiseigenaar in verreweg de meeste gevallen aansprakelijk. Na een jaar (vanaf het begin van de leegstand) biedt de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking meer voor een onverkocht huis. Verzekeraar ASR heeft overigens bekend gemaakt dat zij hun AVP-polissen op dit punt zullen aanpassen. Men zal in beginsel toch dekking gaan verlenen gedurende de gehele periode dat het pand leegstaat.

Ook als u uw woning zolang verhuurt tot de verkoop een feit is, loopt u dus risico (schade aan eigendommen van de huurders) en het is dus zaak uw aansprakelijkheidsverzekering goed te controleren op dit punt. Is ook op uw verzekering de dekkingsperiode bij leegstand van de opstal beperkt tot (bijvoorbeeld) een jaar, neem dan contact op met uw verzekeraar, als u een nog onverkocht huis heeft, dat al langdurig in de verkoop staat.

Direct een goede aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren berekenen?

Direct een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) vergelijken.

Naar boven