Een onverkocht huis en de aansprakelijkheidsverzekering

Onverkocht huis - schade door dakpannen en aansprakelijkheidsverzekering AVP - depremievergelijker.nl

Een onverkocht huis? Daar blijft u aansprakelijk voor. En de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) en de woning die nog niet is verkocht, gaan helaas niet altijd samen. De AVP biedt vaak geen dekking meer, voor schaden in verband met een onverkocht huis.
In 2009, toen ik de eerste versie van dit artikel schreef, was de situatie, dat steeds meer huizen nog niet verkocht waren. En dat er inmiddels al wèl een nieuwe woning was aangeschaft in de hoop, om snel van het oude huis af te komen.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM berichtte destijds, dat de tijd om van het oude huis af te komen, zomaar kon oplopen tot twee jaar. “Vele duizenden huizen wachten op een nieuwe eigenaar” zo schreef de NVM. Die situatie is nu, twaalf jaar later, behoorlijk veranderd. Nu wachten, omgekeerd, veel duizenden mensen op een huis. Dat neemt niet weg, dat er natuurlijk nog steeds panden zijn, die langer te koop staan. Een onverkocht huis dat leeg staat, heeft gevolgen voor de dekking op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) Denkt u ook aan de opstalverzekering. Ook daar gelden bij leegstaand vaak beperkingen.
Uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering namelijk, biedt over het algemeen dekking voor maximaal één jaar bij leegstand. Dus schade die na die tijd wordt toegebracht aan derden, is dan niet meer verzekerd! Ook is het v

Een onverkocht huis, welke schade kunnen er spelen.

U moet daarbij denken aan het volgende type schaden:

  • een overslaande brand waardoor uw buren ook schade op lopen (brandschade, rook en roet)
  • schade aan bijvoorbeeld auto’s of andere zaken of aan personen door bijvoorbeeld afwaaiende dakpannen;
  • waterschade bij de buren als gevolg van gesprongen leidingen.

Soms zijn de betreffende gedupeerden zelf verzekerd voor deze schaden, maar ook als dit niet het geval is, blijft u als huiseigenaar in verreweg de meeste gevallen aansprakelijk. Na een jaar (vanaf het begin van de leegstand) biedt de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking meer voor een onverkocht huis. Verzekeraar ASR heeft overigens bekend gemaakt dat zij hun AVP-polissen op dit punt zullen aanpassen. Men zal in beginsel toch dekking gaan verlenen gedurende de gehele periode dat het pand leegstaat.

Ook als u uw woning zolang verhuurt tot de verkoop een feit is, loopt u dus risico. Denkt u daarbij ook aan schade aan eigendommen van de huurders. Daarom is het dus belangrijk om uw aansprakelijkheidsverzekering goed te controleren op dit punt. Is ook op uw verzekering de dekkingsperiode bij leegstand van de opstal beperkt tot (bijvoorbeeld) een jaar, neem dan contact op met uw verzekeraar. Een nog onverkocht huis, dat al langdurig in de verkoop staat kan, als het schade veroorzaakt, tot kostbare situaties leiden.

Direct een goede aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren berekenen?

Direct een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) vergelijken.

Als u uw aansprakelijkheidsverzekering onderbrengt in een pakketverzekering, kan de premie lager uitvallen door de pakketkorting. In de meeste gevallen is dat echt voordeliger.

Een offerte voor een uitgekiend en voordelig verzekeringspakket, maak ik graag voor u.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven