Inboedelverzekering – Verschillen in dekking

Inboedelverzekering – Verschillen in dekking zijn verwarrend

De inboedelverzekering kent verschillende dekkingen zoals Brand, Brand/Storm, Uitgebreid, Extra Uitgebreid, Meest Uitgebreid enz. Depremievergelijker.nl zet de verschillen op een rijtje en maakt u wegwijs in het woud van “de brandverzekeringen”

Het probleem is, dat verzekeringsmaatschappijen er voor de hierboven omschreven hoofdvormen een oerwoud van (soms bizarre) namen op na houden. “Uit marketingoverwegingen” zogezegd….
Zo komen we o.a. tegen: (fasten your seatbelts) Perfectdekking, Ideaal Extra, TopPlus Exra, Leef Veilig Uitgebreid enz. Maar dat zegt allemaal nog niets over de vraag, hoe u nu precies verzekerd bent met uw inboedelverzekering.

Inboedelverzekering – Verschillen in dekking,  hoe te kiezen….

Wij hebben voor de inboedelverzekering een aantal evenementen onder elkaar gezet, en voor u in kaart gebracht, bij welke verzekeringsvormen u bij de meeste maatschappijen op dekking kunt rekenen. Als vuistregel kan gesteld worden, dat er drie “hoofdvormen” zijn:

 • Uitgebreid;
 • Extra Uitgebreid:
 • Meest Uitgebreid.

Wanneer u van bepaalde dekkingen wenst af te zien, kunt u besparen op de premie van uw inboedelverzekering.

Verschillen in dekking Inboedelverzekering

Soort inboedelschadeUitgebreid (U)Extra Uitgebreid (EU)Meest Uitgebreid (MU)Opmerkingen
Brand, brandblussingUEUMU
Schroeien, Zengen en smelten-EUMU
BlikseminslagUEUMU
Inductie-EUMU
OntploffingUEUMU
LuchtvaartuigenUEUMU
Storm, sneeuwbelasting en neerslagUEUMU
Diefstal uit woning zonder braaksporenUEUMU1
Diefstal uit bijgebouwen of privébergingenUEUMU2
Diefstal van tuinmeubelen-EUMU
Diefstal van tuingereedschappen en wasgoed-EUMU
Geweldadige beroving en afpersingUEUMU
Vandalisme na binnendringenUEUMU
Aanrijding en aanvaringUEUMU
Afvallende en uitvloeiende ladingUEUMU
Omvallen van, of aanraken door kranenUEUMU
Omvallen van, of aanraken door heistellingenUEUMU
Schade door binnengedrongen regen of sneeuwUEUMU3
Schade door binnengedrongen hagel of (smelt)waterUEUMU3
Uit leidingen en installaties ontsnapt water/stoomUEUMU4
Waterschade door defect aquariumUEUMU5
Waterschade door een defect waterbed-EUMU
OlielekkageUEUMU
Rook en roet uit verwarmingsinstallatiesUEUMU
Plunderingen, rellen en relletjesUEUMU
Inhoud van van koelkast/diepvriezer door defectUEUMU6
Schade door glasschervenUEUMU
Neerstortende antennesUEUMU
Een onverwacht van buitenkomend onheil--MU
Voorbeelden van schaden:
Aan Vloerbedekking/parket door omgelopen bus verf--MU
Vandalisme ZONDER binnendringen--MU7
Geluidsinstallatie/tv valt om doordat Iemand achter
het snoer blijft haken
--MU
Onder bepaalde voorwaarden is ook gedekt:8
Inboedel in trappenhuizenUEUMU
Inboedel buiten het woonhuis doch op het terreinUEUMU
Inboedel tijdelijk eldersUEUMU
inboedel in afgesloten auto's of aanhangwagensUEUMU
Dekkingen boven de verzekerde som:
Kosten van expertsUEUMU
Geld en geldswaardig papierUEUMU
BereddingskostenUEUMU
OpruimingskostenUEUMU
Kosten van vervoer/opslag inboedel na een
gedekt evenement
UEUMU
Extra kosten hotel en pensionUEUMU
Inboedel van derdenUEUMU
Huurdersbelang / eigenaarsbelangUEUMU
 • Opm. 1 Er kunnen maxima gelden zoals bijvoorbeeld voor lijfsierraden (tot Euro 5.000,-) of
  bepaalde eigen risico’s.
 • Opm. 2 In tegenstelling tot het woonhuis zelf, is er uitsluitend dekking als er sporen van braak zijn.
 • Opm. 3 Bij de Uitgebreide Verzekeringen kunnen nog nadere beperkingen gelden
 • Opm. 4 Uitsluitend als gevolg breuk, vorst of plotseling optredend defect
 • Opm. 5 Tevens is meeverzekerd de schade aan de inhoud van het aquarium
 • Opm. 6 Dit defect moet veroorzaakt zijn door stroomuitval langer dan 6 uur en betreft uitsluitend de schade aan de inhoud.
 • Opm. 7 Er wordt onderscheid gemaakt tussen vandalisme MET en ZONDER binnendringen.
  Iemand die door uzelf vrijwillig is binnengelaten is NIET binnengedrongen. Een inbreker
  daarentegen is WEL binnengedrongen.
 • Opm. 8 Raadpleeg de polisvoorwaarden in de polisbank van depremievergelijker.nl
  Ook zijn in de Kennisbank van depremievergelijker.nl diverse artikelen over deze onderwerpen te
  vinden.
 • Opm. 9 Bij verreweg de meeste verzekeraars geldt een maximale dekking van Euro 225,-
 • Opm. 10 In enkele gevallen is de dekking gemaximeerd tot 10% van de verzekerde som of tot een
  bepaald maximum.

Nadat u aan de hand van het overzicht hebt uitgemaakt, welke inboedeldekking u het meeste aanspreekt, kunt u vervolgens van een aantal maatschappijen te premie gaan berekenen.
De termen Uitgebreid, Extra uitgebreid en Meest uitgebreid ziet u dan weer terug.
Inboedelverzekeringen vergelijken en eventueel direct afsluiten bij Depremievergelijker.nl kunt u snel een eenvoudig doen via Inboedelverzekeringen Vergelijken.

Wenst u meer verzekeringen te bundelen in één pakket, bijvoorbeeld samen met de opstalverzekering, gaat u dan naar de rekenmodule Pakketverzekeringen Vergelijken Er kunnen (grote) verschillen zijn dus dat is echt de moeite waard.

U heeft nu een goed inzicht in wat er allemaal komt kijken op het vlak van de inboedelverzekering en de verschillen in inboedeldekkingen. Resteert de vraag: welk bedrag moet ik verzekeren en hoe voorkom ik onderverzekering?
Depremievergelijker.nl schreef er een apart artikel over: De Inboedelwaardemeter.

Heeft u vragen, aarzelt u niet om even contact op te nemen via info@depremievergelijker.nl
Bent u nog niet bij Depremievergelijker.nl verzekerd, en komt u er echt niet uit met uw huidige voorwaarden, dan helpen wij u graag.

Mailt u ons dan even de volgende informatie toe op info@depremievergelijker.nl

 • naam maatschappij;
 • polisnummer;
 • voorwaardennummer (zie het polisblad zelf)
 • eventueel de ingangsdatum.

Voorbeelden van vele voorwaarden van de inboedelverzekering kunt vinden in de uitgebreide verzameling polisvoorwaarden van Depremievergelijker.nl

Copyright Depremievergelijker.nl
Naar boven