Inductieschade en Inductie

Inductieschade, wat is dat precies.

Voordat we op het begrip inductieschade ingaan, moeten we eerst weten wat inductie precies is.

Inductie is een natuurkundig verschijnsel waarbij in een geleider (bijvoorbeeld in elektrische draden in uw woning) spanning wordt opgewekt wanneer die geleider zich in de omgeving van elektrische stroom komt te bevinden.

De schade die door eventuele overspanning ontstaat, bijvoorbeeld aan uw elektrische apparaten, is niet altijd “zomaar” gedekt en het is aan te bevelen uw polisvoorwaarden daar eens op (te laten) controleren.

Inductieschade – Inductie I heeft u kunnen lezen wat met het begrip Inductie wordt bedoeld.
Wij zullen hier nu verder op ingaan, en problemen die bij schade kunnen ontstaan bespreken.
Voorts zullen we de verschillende polisdekkingen de revue laten passeren.

Om even wat dichter bij huis te blijven komt het er op neer, dat er in zo’n elektrische draad door inductie overspanning kan optreden waartegen de draad en/of de daamee verbonden apparaten niet bestand zijn. Wij spreken dan van inductieschade en dergelijke schaden zijn lang niet altijd gedekt op brandverzekeringen zoals de inboedelverzekering, de opstalverzekering of bijvoorbeeld de pleziervaartuigenverzekering.

Hoewel we zeker nog niet mogen spreken van een nieuwe standaard, gaan verzekeraars er bij particuliere verzekeringen tegenwoordig (bij de meest uitgebreide voorwaarden) langzaam toe over om inductieschaden mee te verzekeren en dat is geen overbodige luxe. De gevolgen immers van een dergelijke schade, kunnen aanzienlijk zijn.

Voorts zijn er bij een schade nog wel eens de nodige misverstanden omtrent de vraag of deze is veroorzaakt door blikseminslag of door inductie. Schade door blikseminslag is doorgaans wel gedekt; inductieschade, zeker bij oudere voorwaarden, niet.
Wanneer u bedenkt, dat inductie kan ontstaan in de zogenaamde stroombaan van bliksem, die ver van uw eigen woning kan liggen en dan schade kan veroorzaken, is er geen sprake van blikseminslag geweest maar van bliksemontlading. Intussen is er dan welvaak schade! Dat gaf (een geeft!) nogal eens onengheid tussen verzekeraar en verzekerde. Inductie en overspanning is immers nog vaak uitgesloten!

Verzekeraar Aegon bracht ook een handige brochure over inductieschade en bliksemschade uit:

Brochure Bliksemschade en Inductieschade

Als u twijfelt of in uw eigen polisvoorwaarden inductie inmiddels is meeverzekerd, neemt u dan gerust even contact met ons op via Stel uw vraag. Wij kunnen uw polissen dan eventueel updaten naar de modernste voorwaarden waarbij u wel inductiedekking krijgt.

Augustus 2007 update Januari 2008
Copyright depremievergelijker.nl

Op zoek naar verzekeringen met inductiedekking?

Vergelijk dan de polisvoorwaarden van de zogenaamde Meest Uitgebreide Dekking of Extra Uitgebreide Dekking via onderstaande links (Dus niet de dekking “Uitgebreid” want daar is inductieschade in ieder geval nooit meeverzekerd)

Inboedelverzekering Berekenen en Vergelijken

Opstalverzekering Berekenen en Vergelijken

Naar boven