Kostbaarhedenverzekering

Lijfsieraden en horloges vallen in beginsel onder uw inboedelverzekering. De dekking is echter vaak beperkt tot binnenshuis en de verzekerde sommen zijn doorgaans gelimiteerd. De kostbaarhedenverzekering kan dan een uitkomst zijn.

Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Onder de kostbaarhedenverzekering worden in de regel de volgende zaken verzekerd:

 • sieraden en horloges
 • muziekinstrumenten
 • audiovisuele apparatuur
 • foto- en filmapparatuur
 • (soms) ook mogelijk: kostbare bezittingen zoals antiek

De kostbaarhedenverzekering kenmerkt zich in het algemeen door een zeer uitgebreide dekking (alle van buitenkomende onheilen) en het feit, dat de verzekering ook buitenshuis van toepassing is. Als u dus buiten een kostbare lens van een camera laat vallen, of een horloge verliest, is er dekking. Als dekkingsgebied geldt normaal gesproken werelddekking!

Wat is er doorgaans op een kostbaarhedenverzekering gedekt:

 • diefstal
 • verlies
 • vermissing
 • vernietiging
 • beschadiging

Wat is er niet verzekerd als u uw kostbaarheden verzekert?

 • schade die met opzet is toegebracht
 • diefstal van verzekerde voorwerpen uit een auto
 • krassen op lenzen
 • schade ontstaan door bewerking, reiniging of reparatie
 • geleidelijk ontstane schade zoals slijtage, mot e.d.
 • schade tijdens verhuur
 • diefstal tijdens het onbeheerd achterlaten buiten de woning
 • diefstal uit een niet afgesloten ruimte zonder sporen van braak
 • Bij muziekinstrumenten en apparatuur gelden in het algemeen nog de volgende uitsluitingen:

-overbelasting
-kostsluiting
-zelfverhitting
-uitsluitend schade aan lampen of buizen
-schade aan snaren, rietjes, trommelvellen, stokken e.d.

Ondanks deze (eigenlijk voor de hand liggende) uitsluitingen ziet u, dat de kostbaarhedenverzekering een zeer ruime dekking biedt en een schade in een klein hoekje zit. Verzekeraars geven een dergelijke polis dan ook zeker niet aan “eender wie” af.

Welke beperkingen zijn er, als je een kostbaarhedenverzekering wilt aflsluiten?

Vaak geldt om te beginnen als eis, dat verzekerde meer verzekeringen bij de betreffende maatschappij heeft of toch tenminste ook de inboedelverzekering. De uiterste goede trouw van de verzekeringnemer dient voorts op geen enkele wijze ter discussie te staan.

Een kostbaarhedenverzekering afsluiten, hoe pak ik dat aan?

Houdt u er rekening mee, dat voor zaken als sieraden, horloges, antiek en b.v. porselein, een taxatierapport van een (door de verzekeraar erkende taxateur) nodig is dat niet ouder is dan drie jaar. In de regel zal de taxatie iedere drie jaar opnieuw moeten plaatsvinden. De kosten van een dergelijk rapport komen voor uw rekening waarbij u echter moet bedenken, dat een taxatierapport ook voor u een groot voordeel heeft: bij schade is er nooit discussie over de waarde van een voorwerp. De verzekeraar kan er alleen nog onderuit, als bedrog kan worden bewezen maar dat is ook logisch en terecht. Voor nieuw aangeschafte kostbaarheden kan met de aankoopnota worden volstaan voor de eerste jaren. Houdt u er voorts rekening mee, dat verreweg de meeste verzekeraars een kostbaarhedenverzekering accepteren in combinatie met de inboedelverzekering.

Een inboeldelverzekering sluit u snel en eenvoudig af via de link Inboedelverzekering.

Hoe wordt op de kostbaarhedenverzekering de schade geregeld?

U moet daarbij twee verschillende schadeoorzaken onderscheiden:

 • het voorwerp raakt beschadigd. In dat geval worden de reparatiekosten volledig vergoed.
 • bij verlies geldt de getaxeerde waarde, terwijl bij niet getaxeerde voorwerpen in de regel een afschrijvingsregeling geldt.

Een bijzondere situatie doet zich voor, als een verzekerd voorwerp deel uitmaakt van een stel, bijvoorbeeld oorbellen. Vaak hanteren verzekeraars dan de volgende keuzemogelijkheid:

 • Of schadevergoeding vindt plaats op basis van de aanname dat het afzonderlijke deel verzekerd was voor 70% van het bedrag van de gehele set;
 • of schadevergoeding op basis van totaalverlies, na overdracht van het resterende exemplaar aan de verzekeraar.

Voor de kostbaarhedenverzekering in het algemeen geldt, dat verzekeraars zich vaak het recht voorbehouden om een schade in natura te vergoeden.

De premie voor kostebaarhedenverzekeringen is, zoals u wellicht al vermoedde niet echt laag. Om een een indicatie te geven geven wij u hieronder nog wat voorbeelden van premies waar u doorgaans op moet rekenen (excl. 7% assurantiebelasting en poliskosten)

 • sieraden € 15,- (steeds per per duizend Euro verzekerd bedrag)
 • foto- en filmapparatuur € 30,-
 • kijkers en microscopen € 17,50
 • muziekinstrumenten niet versterkt € 15,-
 • muziekinstrumenten wel versterkt € 25,-
 • muziekinstrumenten in eigendom van een vereniging € 8,-

Gezien de vaak vele beperkingen op de inboedelverzekering voor kostbaarheden, kan een dergelijke polis dus zeer zinvol zijn.
Ook reisverzekeringen overigens, beperken de dekking voor kostbaarheden.

Depremievergelijker.nl kan u uitstekend over de mogelijkheden informeren en aarzelt u niet eventuele vragen te stellen via Stel uw vraag.
Dit artikel bevat immers, slechts algemene informatie over de kostbaarhedenverzekering. De polisvoorwaarden van de gekozen verzekeraar zijn bepalend. De dekkingen, schaderegelingen en premies kunnen per verzekeraar verschillen.

Enkele voorbeelden van voorwaarden van een kostbaarhedenverzekering tenslotte, vindt u onderaan dit artikel.

Veranderen van inboedelverzekering en gelijk uw kostbaarheden in kaart brengen?

Klik hier:

Voorbeelden van de polisvoorwaarden van de kostbaarhedenverzekering:

Avéro

Delta Lloyd

Allianz

Naar boven