Uitleg Inboedelwaardemeter – Inboedelverzekering

Inboedelwaardemeter kan helpen om onderverzekering te voorkomen.

De inboedelwaardemeter is een zinvol hulpmiddel om de waarde van uw inboedel vast te stellen voor de inboedelverzekering. Echter, ook bij de inboedelwaardemeter moet u goed blijven opletten. De inboedelmeter blijft immers een hulpmiddel
Bij de inboedelverzekering speelt natuurlijk vaak als eerste de vraag: wat is de waarde van de inboedel. Een lange inventarisatielijst opstellen is geen prettige bezigheid terwijl de inboedelwaardemeter slechts vier vragen heeft

Wat is wel prettig met verzekeringen zult u denken, maar voor de inboedelverzekering is er toch aan uw gemak gedacht om de waarde van uw inboedel te kunnen berekenen op een snelle en eenvoudige wijze: de inboedelwaardemeter.

Inboedelwaardemeter en inboedelverzekering

De inboedelwaardemeter gaat, zoals gezegd, voor het bepalen van de waarde van uw inboedel uit van een viertal vragen, waarvan de antwoorden vervolgens een behoorlijk betrouwbare uitkomst voor de te verzekeren inboedelwaarde opleveren. De inboedelmeter werkt met een puntensysteem en de vragen (ieder antwoord krijgt punten) luiden als volgt:

  1. leeftijd van de hoofdkostwinnaar
  2. samenstelling van het huishouden
  3. maandinkomen hoofdkostwinner
  4. oppervlakte van de woning

Het systeem van de inboedelwaardemeter bestaat al weer een aantal jaren en is steeds verder verfijnd. Zo is bijvoorbeeld de oppervlakte van uw woning sinds 1 januari 2008 aan de criteria toegevoegd. Er is door het Centrum Verzekeringsstatistiek onder 750 huishoudens diepgaand onderzoek verricht zodat er behoorlijk betrouwbare resultaten worden berekend. Zo is een uitputtende inventarisatielijst inboedel meestal overbodig om de inboedel goed te verzekeren.

Desalniettemin is niet iedereen hetzelfde, en om de uitkomst van de berekende inboedelwaarde nog verder te verfijnen, worden u in de inboedelwaardemeter daarom tot slot nog enige vragen gesteld in verband met bijzondere omstandigheden. Het gaat dan om het volgende:

  • heeft u meer dan Euro 12.500,- aan audiovisuele apparatuur en computerapparatuur?
  • heeft u meer dan Euro 6.000,- aan lijfsieraden?
  • heeft u meer dan Euro 15.000,- bijzondere bezittingen?
  • heeft voor dan Euro 6.000,- huurdersbelang (dit zijn aard- en nagelvaste verbeteringen aan uw huurwoning zoals b.v. stucwerk, balkenplafond enz.)

U begrijpt dat dit soort (zeer individuele) zaken niet in de vier basiscriteria te vangen zijn; vandaar dat men daar apart naar vraagt. In toelichting op de inboedelwaardemeter, die u onder dit artikel kunt downloaden, vindt u meer informatie over deze bezittingen.

Heeft u deze bijzondere zaken  al apart verzekerd via bijvoorbeeld een kostbaarhedenverzekering of computerverzekering, dan hoeft u ze uiteraard niet meer op te geven. Let u er overigens op, dat sommige computerpolissen, vooral die via winkels worden “verkocht” een beperkte duur hebben!

Garantie tegen onderverzekering

Maar wat, als bij schade de door u berekende inboedelwaarde toch te laag is? Verzekeraars hebben zoveel vertrouwen in het systeem van de inboedelwaardemeter dat de meesten u, wanneer u de inboedelmeter correct hebt ingevuld (en hiervan melding is gemaakt op de polis!, vergeet dit niet!) garanderen, dat er dan geen beroep op onderverzekering wordt gedaan. Houdt u er wel rekening mee, dat altijd maximaal de verzekerde som wordt uitgekeerd, ook al zou die te laag zijn vastgesteld met behulp van de inboedelwaardemeter. Blijf dus kritisch bij het gebruik van een inboedelwaardemeter.

Inboedelwaardemeter altijd veilig?

Het antwoord is eenvoudig: Neen. Er kunnen in uw specifieke situatie altijd omstandigheden zijn waarmee de inboedelwaardemeter geen of onvoldoende rekening houdt. Zo hebben wij bijvoorbeeld grote bungalows gezien met maar heel, heel weinig meubelen en overige bezittingen. Door het grote vloeroppvervlak van dit doort huizen (een van de vier basiscriteria zoals u nu weet) kwam er daarom een te hoge te verzekeren som naar boven via de inboedelwaardemeter.

Andersom overigens ook: kleinere woningen die zijn volgepakt met spulletjes. Of klanten die een grote erfenis ontvingen en daarmee een zeer kostbare inboedel aanschaften. Of verzamelingen waarvan de waarde veel te laag door een verzekerde wordt ingeschat. Een taxatie door deskundigen is dan bijzonder zinvol.

Staan de uitkomsten van de inboedelmeter naar uw gevoel door bijzondere omstandigheden in geen verhouding tot de werkelijkheid (de berekende inboedelwaarde is veel te laag of te hoog) neemt u dan even contact met ons op via Stel uw vraag.

Onze ervaring bij Depremievergelijker.nl tenslotte is, dat het systeem van de inboedelwaardemeter in het algemeen heel goed werkt. Weliswaar zien we wel eens erg hoge uitkomsten van de te verzekeren waarde, maar de oververzekering die dan ontstaat kost u weliswaar (wat) meer premie, maar voorkomt teleurstelling bij schade.

Januari 2008
Copyright: Depremievergelijker.nl / De Consumentensite over Verzekeringen

Zelf uw inboedelverzekering met inboedelwaardemeter vergelijken en berekenen?

Klik u dan hier:

Andere handige verzekeringslinks:

Naar boven