De Schadeverzekering-inzittenden. Wat verzeker ik hiermee?

Schadeverzekering-inzittenden dekt de werkelijke schade

De schadeverzekering-inzittenden vergoedt de werkelijke schade van de inzittenden van een auto na een ongeval, tot maximaal het verzekerde bedrag. Deze verzekering wordt nogal eens verward met een andere verzekering voor inzittenden, namelijk  de Ongevallenverzekering-inzittenden.  Wat zijn de verschillen, en wat kunt u het beste afsluiten.

Zowel  de bestuurder als de passagiers zijn verzekerd na een ongeval met deze verzekeringen, dat is zeker. De uitkeringen echter, kunnen zeer verschillen.

Zowel de schadeverzekering-inzittenden als de ongevallenverzekering-inzittenden zijn er, om de financiële gevolgen (deels) op te vangen, als er na een ongeval geen aansprakelijke tegenpartij is die alle schade vergoed.

De Schadeverzekering-inzittenden vergoedt de werkelijke schade van de inzittenden van een auto na een ongeval. Dit een groot verschil met de ongevallenverzekering.
Deze verzekering immers, kent vaak twee verzekerde rubrieken die een vaste uitkering, een verzekerde som, hebben waarbij de werkelijk geleden schade geen rol speelt. Na een ongeval wordt de verzekerde som uitgekeerd en daarmee heeft de verzekeraar aan zijn verplichtingen voldaan. We noemen het daarom ook wel een sommenverzekering.
Bij de schadeverzekering-inzittenden wordt echter veel verder gekeken, en wel naar de werkelijk geleden schade. Daarom is ook de materiele schade meeverzekerd. Bij de ongevallenverzekering niet. Beide verzekeringen worden gesloten naast de autoverzekering, op één polis.

Verschil Schadeverzekering-inzittenden en Ongevallenverzekering-inzittenden

Een voorbeeld….

tijdens een rit met uw auto krijgt u een aanrijding met een andere auto. Helaas is het volstrekt onduidelijk wie aansprakelijk is. De klap was hard en de kans is groot dat u blijvend invalide raakt. Er moeten diverse aanpassingen worden gedaan in uw woning, u moet naar ander werk gaan zoeken en genoegen nemen met minder inkomen kortom, er komt veel op u af. Ook is uw dure laptop die in de auto lag, onherstelbaar beschadigd.

Uitkering Ongevallenverzekering-inzittenden:

stel, u heeft op deze verzekering verzekerd: Euro 5.000,- bij overlijden, en Euro 15.000,- bij blijvende

invaliditeit, de twee eerdergenoemde rubrieken dus. Afhankelijk van de polisvoorwaarden, zou er hier dus maximaal Euro 15.000,-uitgekeerd worden voor de blijvende invaliditeit.

Uitkering Schadeverzekering-inzittenden:

de kosten van de aanpassingen aan uw woning komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Ook het (toekomstig) inkomensverlies omdat u wellicht genoegen moet nemen met lager betaald werk. Of de kosten voor omscholing. Maar ook uw uw laptop enzovoorts,
Wat hier dus telt, is in beginsel de werkelijke schade in plaats een vooraf overeengekomen verzekerd vast bedrag.
Daarom kent de Schadeverzekering-Inzittenden altijd hoge verzekerde bedragen van zo’n Euro 500.000,- tot Euro 1.000.000,- per gelegenheid.

Tenslotte zou ik willen wijzen op een hardnekkig misverstand.

Nog vaak wordt gedacht dat het hier om vergoedingen gaat aan de passagiers. Zo hoor ik nog wel eens, dat deze verzekeringen niet nodig zouden zijn, om dat men toch altijd alleen in de auto zit. (Of op de motor!) Deze dekkingen echter, gelden ook voor de bestuurder. Dat is is belangrijk om te weten.

Naar boven