Bliksemschade-Blikseminslag

Bliksemschade door blikseminslag zijn, net als bijvoorbeeld storm, doorgaans gedekte evenementen op uw inboedelverzekering en uw woonhuisverzekering. Bliksemschade kan aanzienlijk zijn.
Het gaat daarbij om door blikseminslag veroorzaakte schade, zonder dat daardoor brand ontstaat.
Let er op, dat niet alle vormen van blikseminslag zondermeer verzekerd zijn. Over verschillen in blikseminslag leest u in dit artikel meer.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:

  • Directe blikseminslag
  • Indirecte blikseminslag

De gevolgen kunnen zijn:

  • schade door brand;
  • beschadiging van overspanningsgevoelige apparatuur, bekabeling of schade aan constructies;
  • gevolgschade door het niet of niet juist meer funktioneren van deze apparatuur als gevolg van versnelde veroudering.

Schade door directe blikseminslag

Bij directe blikseminslag, zo is u al duidelijk, slaat de bliksem direct in op bijvoorbeeld je huis. En wel meestal op het hoogste punt, of een uitstekend deel ervan. Electrische apparaten begeven het dan vaak het eerst. En de sporen van de blikseminslag zijn goed zichtbaar omdat de bliksemschade bestaat uit zwart geblakerde apparatuur.

Er hoeft overigens niet altijd tevens brand op te treden en we spreken in zo’n geval van koude blikseminslag. Ontstaat er wel brand, dan dient de polis ook tegen dit evenement dekking te bieden hetgeen bijna altijd het geval zal zijn. Verzekeringen die wel bliksemschade dekken en geen brand, zijn wij nog niet tegengekomen; het is meestal de combinatie van beiden.

Schade door indirecte blikseminslag

Bij indirecte blikseminslag vindt inslag in de omgeving van je huis plaats. Daardoor kan overspanning op elektrische leidingen ontstaan. Door deze overspanning, kan vervolgens weer veel schade aan de daarop aangesloten apparatuur veroorzaakt worden. Wij spreken dan van inductieschade en niet iedere brandverzekering dekt dit. De apparatuur vertoont daarna vele mankementen of werkt helemaal niet meer, en vaak zijn er geen of nauwelijks uiterlijke sporen van bliksemschade(!)

Ook hier geldt dus weer, dat het zeer aan te bevelen is om de voorwaarden van de betreffende verzekeraar c.q. de polis goed met elkaar te vergelijken. Oudere voorwaarden en/of minder uitgebreide dekkingen, dekken vaak geen indirecte bliksemschade en dat kan een kostbaar hiaat blijken. Ook bij andere verzekeringsvormen waarbij objecten verzekerd worden, kan dit overigens spelen. Denkt u bijvoorbeeld aan de pleziervaartuigenverzekering.

Een zeer informatief artikel over bliksem en alles wat daar mee te maken heeft vind je hier:

Een uitgebreide brochure over Bliksemschade vonden wij bij Aegon:

Heeft u nog vragen over deze onderwerpen? Of over uw verzekeringspakket? Vraagt u het ons gerust via info@depremievergelijker.nl

  

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven