Bliksemschade-Blikseminslag

Bliksemschade door blikseminslag zijn, net als bijvoorbeeld storm, doorgaans gedekte evenementen op uw inboedelverzekering en uw woonhuisverzekering. Bliksemschade kan aanzienlijk zijn.
Het gaat daarbij om door blikseminslag veroorzaakte schade, zonder dat daardoor brand ontstaat.
Let u er op, dat niet alle vormen van blikseminslag zondermeer verzekerd zijn. Over verschillen in blikseminslag leest u in dit artikel meer.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:

  • Directe blikseminslag
  • Indirecte blikseminslag

De gevolgen kunnnen zijn:

  • schade door brand;
  • beschadiging van overspanningsgevoelige apparatuur, bekabeling of schade aan constructies;
  • gevolgschade door het niet of niet juist meer funktioneren van deze apparatuur als gevolg van versnelde veroudering.

Bij directe blikseminslag, zo is u al duidelijk, slaat de bliksem direct in op bijvoorbeeld uw huis en wel meestal op het hoogste punt of een uitstekend deel ervan. Electrische apparaten begeven het dan vaak het eerst, en de sporen van de blikseminslag zijn goed zichtbaar: de bliksemschade bestaat uit zwart geblakerde apparatuur.

Er hoeft overigens niet altijd tevens brand op te treden en we spreken in zo’n geval van koude blikseminslag. Onstaat er wel brand, dan dient de polis ook tegen dit evenement dekking te bieden hetgeen bijna altijd het geval zal zijn. Verzekeringen die wel bliksemschade dekken en geen brand, zijn wij nog niet tegengekomen; het is meestal de combinatie van beiden.

Bij indirecte blikseminslag vindt inslag in de omgeving van uw huis plaats waardoor overspanning op eletrische leidingen kan ontstaan die eveneens veel schade aan de daarop aangesloten apparatuur kan veroorzaken. Wij spreken dan van inductieschade en niet iedere brandverzekering dekt dit. De apparatuur vertoont daarna vele mankementen of werkt helemaal niet meer, en vaak zijn er geen of nauwelijks uiterlijke sporen van bliksemschade(!)

Ook hier geldt dus weer, dat het zeer aan te bevelen is om de voorwaarden van de betreffende verzekeraar c.q. de polis goed met elkaar te vergelijken. Oudere voorwaarden en/of minder uitgebreide dekkingen, dekken vaak geen indirecte bliksemschade en dat kan een kostbaar hiaat blijken. Ook bij andere verzekeringsvormen waarbij objecten verzekerd worden, kan dit overigens spelen. Denkt u bijvoorbeeld aan de pleziervaartuigenverzekering.

Een leuke en zeer informatieve site over bliksem en alles wat daar mee te maken heeft:

Een uitgebreide brochure over Bliksemschade vonden wij bij Aegon:

Heeft u nog vragen over deze onderwerpen? Vraagt u het ons gerust via info@depremievergelijker.nl

Naar boven