Stormverzekering

Schade door Storm en de stormverzekering

De stormverzekering en storm

In dit artikel over de stormverzekering zal ik nader ingegaan, op wat precies onder storm wordt verstaan. Door verzekeraars dan. En hoe zit het, met het eigen risico bij schade? En, hoe kan je stormschade bewijzen als een beroep wilt doen op deze verzekering?

De dekking tegen stormschade vinden we wij bij vele verzekeringsvormen terug. De woonhuisverzekering (opstalverzekering) komt waarschijnlijk als eerste in onze gedachten op. Maar ook de inboedelverzekering en de glasverzekering kunnen een rol spelen. Daarbij hebben ook de autoverzekering en de pleziervaartuigenverzekering, soms een dekking tegen stormschade. Sinds 1910 worden zware stormen in Nederland bijgehouden, en het zijn er aardig wat.

In de meeste polisvoorwaarden van de stormverzekering wordt onder storm het volgende verstaan:

“wind met een snelheid van tenminste 14 meter/seconde, dus windkracht 7”

Hier moet dus minimaal aan voldaan zijn, om dekking te hebben voor stormschade..

Wat wordt er bij de stormverzekering met storm gelijk gesteld?

  • diefstal of vermissing tijdens en/of de daarop volgende beredding;
  • eventuele schade door neerstortende bomen en dergelijke door stom;
  • als er schade ontstaat, door vernieling (op last van hogerhand) van de door storm beschadigde woning;
  • schade door regen, sneeuw, hagel of smeltwater, als direct gevolg van stormschade aan de woning;
  • en, als er schade ontstaat door sneeuwbelasting op daken en muren(*)

(*)Schade door binnengedrongen sneeuw- of smeltwater, waarvoor misschien weer andere dekkingen kunnen gelden, sluit een verzekeraar meestal uit op de stormverzekering

Deze opsomming hangt natuurlijk af van de polisvoorwaarden van de betreffende maatschappij. Maar, deze kan in het algemeen wel als leidraad dienen.

Hoe bewijs je schade door storm?

Het valt nog niet altijd mee, om te bewijzen dat schade inderdaad door storm is ontstaan. Er moet dan, zoals boven omschreven, echt sprake zijn geweest van storm. En dus niet van een flinke bries.

De volgende bewijsmiddelen kunnen worden aangevoerd bij een claim op de stormverzekering:

  • de “vereiste” windsnelheid moet zijn waargenomen door het KNMI. Dit mag ook door een van zijn filialen zijn, dat zich het dichtst bij het verzekerde object bevindt. De maximale afstand tot dit object is 10 km;
  • wanneer deze windsnelheid door het KNMI niet kon worden vastgesteld, doordat de storm bijvoorbeeld zeer plaatselijk was, kunnen mededelingen van betrouwbare getuigen als bewijs dienen;
  • stormschade aan andere gebouwen (ook binnen een kring van 10 km) kan ook als bewijs worden gebruikt.

Het eigen risico bij stormschade.

Bij stormschade geldt er meestal een eigen risico. Maar er bestaan per verzekeraar, op dit punt wel verschillen. Voor de woonhuisverzekering bijvoorbeeld, zie je vaak een eigen risico van 1 0/00 van het verzekerde bedrag. Vaak met een minimum van € 75,-. Maar ook een eigen risico van 2 0/00 met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,- komt voor. Bij autoverzekeringen geldt doorgaans het standaard eigen risico van € 135,- of € 150,-

Houdt u er tenslotte rekening mee, dat stormschaden aan antennes en zonwering in de regel zijn uitgesloten. Ook is schade als gevolg van storm niet gedekt op de stormverzekering als het gebouw zich in een slechte staat van onderhoud bevindt.

De verschillende verzekeringen waar het stormrisico gedekt is, zijn voordeliger af te sluiten binnen een verzekeringspakket. U krijgt dan namelijk extra pakketkorting.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven