Brandverzekering

Brandverzekering en brand

De brandverzekering verzekert tegen de gevolgen van brand. Maar wat is brand precies?
In de inboedelverzekering en woonhuisverzekering bijvoorbeeld, is de brandverzekering bijna altijd opgenomen maar deze speelt ook een rol bij vele andere verzekeringen zoals bijvoorbeeld de autoverzekering als er Casco of Beperkt Casco verzekerd wordt. Over de dekking “brand” en de brandverzekering leest u meer in dit artikel van Depremievergelijker.nl. Ook vindt u onderaan het artikel de scherpste premies voor brandverzekeringen en kunt u gelijk de voorwaarden vergelijken.

De brandverzekering en de dekking; lange tijd was veel onduidelijk

Wat valt er verder te vertellen over zoiets eenvoudigs als een brandverzekering zult u denken. Maar schijn bedriegt, en er is lange tijd veel te doen geweest over wat nu precies onder brand moest worden verstaan en dus, wat een brandverzekering zou moeten dekken.

Het is duidelijk, dat deze situatie zeer ongewenst was en bij sommige schaden op de brandverzekering tot veel onenigheid leidde tussen verzekeraar en verzekerde.
Een belangrijke oorzaak is het natuurkundige gegeven, dat sommige stoffen nu eenmaal niet branden maar door hoge temperaturen wel degelijk beschadigd raken. Verzekeraars stelden zich vaak op het standpunt, dat er vlammen te zien moesten zijn geweest; dan was het echt “brand” en pas dan, was er dekking op de brandverzekering(!)

Maar veel kunststoffen bijvoorbeeld, zengen of smelten als ze aan hoge temperaturen worden blootgesteld maar dit gaat niet met vlammen gepaard.
Wie kent het niet het gaatje in een blouse door aanraking met een sigaret of een kaars. Of dat u nog net op tijd was bij een beginnende brand door een omgevallen kaars op een houten tafelblad bijvoorbeeld, dat alleen maar is geschroeid. In beide voorbeelden is er wel degelijk schade maar zijn er geen vlammen geweest.
(Dus geen brand, en dus geen dekking op de brandverzekering)

En een open haard dan? Vaak wel vlammen en dus dan weer wel brand?
Neen, helaas, dan volgens de voorwaarden van brandverzekeringen weer niet(!)

Brand en brandverzekering nader gedefinieerd

Vele teleurstellingen en rechtszaken verder, werd in het jaar 1979 door de Vereniging Van Brandverzekeraars aan haar leden aanbevolen, de volgende definitie van het begrip “brand” in hun voorwaarden van brandverzekeringen op te nemen om misverstanden te voorkomen.

De definitie van “brand” luidt sindsdien als volgt:

brand is een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten.
Derhalve is geen brand:

  • zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien
  • doorbranden van elektrische apparaten en motoren
  • overhitten, doorbranden en het doorbreken van ovens en ketels

De definitie heeft veel misverstanden de wereld uit geholpen, en wordt sinds 1979 in vrijwel alle polisvoorwaarden van brandverzekeringen, zoals bijvoorbeeld de voorwaarden van de inboedelverzekering en opstalverzekering  gebruikt om het begrip “brand” vast te leggen.

Overigens wordt door verzekeraars bij verzekeringen op extra uitgebreide condities (in afwijking van deze definitie) het risico van zengen, schroeien en smelten wel gedekt. Deze brandverzekeringen worden vaak onder de volgende namen op de markt gebracht:

  • Extra Uitgebreide Brandverzekering / Gevarenverzekering;
  • Meest Uitgebreide Brandverzekering Gevarenverzekering.

De dekking wordt bij deze twee vormen van brandverzekering dan steeds uitgebreider (en de premie hoger!) Een uitgebreid overzicht van de verschillen in dekking tussen deze verzekeringsvormen, vindt u in het artikel van Depremievergelijker.nl genaamd Verschillen in Dekking.

Brand is van alle tijden en eiste bijzonder veel slachtoffers. Vooral in de tijd dat er nog nauwelijks iets aan enige (bouwkundige) brandpreventie werd gedaan en er van de zeer professionele brandbestrijding zoals wij die nu kennen, geen sprake was.
Ook nu nog zijn grote branden nog altijd aansprekende nieuwsitems.

Op zoek naar een voordelige brandverzekering? Vergelijk hier premies en polisvoorwaarden.

Naar boven