Wordt een rechtsbijstandsverzekering onbetaalbaar?

13 oktober 2021 door
Rechtsbijstandsverzekering onbrtaalbaar?

Een rechtsbijstandsverzekering zou onbetaalbaar worden. Al geruime tijd duiken er in verschillende media dergelijke berichten op. Deze verzekeringen zouden zo duur worden, dat ze voor heel mensen niet meer bereikbaar zijn. Dat zou natuurlijk een slechte zaak zijn. Toegang tot het recht op een betaalbare manier, is voor iedereen belangrijk. Daarom hebben steeds meer mensen, zowel particulieren als bedrijven zo’n polis. Als de rechtsbijstandsverzekering onbetaalbaar wordt, zoals het onheilspellend klinkt, is een belangrijke vorm van betaalbare rechtshulp passé. Wat speelt er….

Een rechtsbijstandsverzekeraar verleende eerst zelf alle rechtshulp.

Oorspronkelijk verleende een rechtsbijstandsverzekeraar alle juridische hulp die u nodig had. Mist het betreffende geschil gedekt was natuurlijk. En in de meeste gevallen gaat dat nog steeds zo. De verzekeraar heeft eigen juristen en advocaten in dienst, die uw zaak behandelen. Met name bij de grote, gespecialiseerde, verzekeraars heeft dat een aantal voordelen:

  • de lagere behandelkosten voorkomen, dat de rechtsbijstandsverzekering onbetaalbaar wordt. Vrij gevestigde advocaten immers, rekenen (zeer) behoorlijke tarieven. De juristen in dienst van een verzekeraar zijn in loondienst, en zouden daardoor goedkoper zijn;
  • voorts zijn bij een rechtsbijstandsverzekeraar veel specialisten aanwezig die zich vaak maar met één of twee rechtsgebieden bezighouden. Daardoor zou ook de behandelingstijd per dossier korter zijn als gevolg van ervaring en routine.

Het was daarom heel lang niet mogelijk, om een eigen advocaat in te huren. Althans, niet op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Zo was het in de polisvoorwaarden bij rechtsbijstandsverzekeraars bepaald.

Een rechtsbijstandsverzekering onbetaalbaar? Wat is er dan veranderd?

Al langer bieden de meeste rechtsbijstandsverzekeraars de mogelijkheid, om onder bepaalde voorwaarden, toch een eigen advocaat in te schakelen. Echter, alleen dan, als er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd moet worden. De kosten daarvan zijn wel gemaximeerd. Tot welke hoogte deze kosten gedekt zijn, moet u het aangaan van de verzekering bepalen. Hoe hoger het kostenmaximum, dat u kiest hoe hoger de premie.

In april 2021 diende een consument een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening, het KifiD. Hij was het er niet mee eens, dat hij alléén voor een procedure de kosten vergoed kreeg, van een eigen advocaat. Deze consument, wilde namelijk al in een vroeger stadium in de behandeling van zijn conflict, een eigen advocaat inschakelen. Dit weigerde de verzekeraar. Rechtsbijstandsverzekeringen zouden dan immers onbetaalbaar worden. Het Kifid bepaalde dat de consument gelijk had. Het Europees Hof van Justitie namelijk, had zich hierover in een zaak die in België speelde in 2020, al eens uitgesproken.

Het Verbond van Verzekeraars, ging in hoger beroep bij het Kifid en die zaak is nu, oktober 2021, nog niet afgerond. Men vindt namelijk, dat de zaak bij onze zuiderburen, die onder Belgisch recht valt, niet te vergelijken valt met de Nederlandse wetgeving. Het Verbond negeert dus de uitspraak van het Hof.

Ik denk persoonlijk, dat verzekeraars weinig kans maken.

Het Europese Hof namelijk, vindt dat de toegang tot het recht zo ruim mogelijk moet zijn. En dat die toegang dus niet pas begint bij een procedure. Maar al eerder; bij de voorbereidingen op een eventueel proces. En de kosten voor een eigenadvocaat, zou de de verzekeraars dus gewoon moeten betalen.

Hebben rechtsbijstandsverzekeraars een punt?

Dat een rechtsbijstandsverzekering gelijk onbetaalbaar wordt in die gevallen, gaat mij wat te ver. Ook, als veel mensen al gelijk, dus al bij het begin van een conflict, een eigen advocaat nemen. Inderdaad zijn externe advocaten duurder. Verzekeraars zijn bang, dat deze advocaten al bij voorbaat naar het kostenmaximum toe zullen werken, dat verzekerd is. En dat de kans op succes zeker niet groter wordt. Want op basis van de cijfers, hebben verzekeraars hebben goede redenen om aan te nemen, dat het kostbaar wordt. Het aantal zaken dat externe advocaten zullen behandelen zal stijgen. En wel van 1% nu, naar ruim 13% in de nabije toekomst. En dat de extra kosten kunnen oplopen naar € 345 miljoen. De premies voor rechtsbijstandsverzekeringen, zouden dan tot wel € 10,- per maand stijgen.

Wanneer verdient een eigen advocaat de voorkeur?

Met respect voor het streven van rechtsbijstandsverzekeraars, om de premies betaalbaar te houden, hier speelt natuurlijk ook het eigenbelang. Maar soms is het voor een verzekerde gewoon beter, en vooral prettiger, om een eigen advocaat te hebben. Een advocaat die dichtbij hem gevestigd is. Die hij kent, en waar hij een vertrouwensband mee heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een probleem met de lokale overheid, dan is een externe advocaat vaak beter ingevoerd. Die werkt immers in het gebied.

Een rechtsbijstandsverzekering onbetaalbaar? Dat is wat overdreven.

De tijd zal het leren. Stel, dat de premies inderdaad met zo’n € 10,- per maand stijgen. Dan vind ik het toch wat overdreven om te stellen, dat de rechtsbijstandsverzekering dan “onbetaalbaar” wordt.
En, dan moeten ook nog eens veel mensen in de toekomst al direct een eigen advocaat nemen. Daar lijkt het vooralsnog niet op.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.

Naar boven