Reisverzekering en de Autohulpverzekering

18 juli 2017 door

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket
Autohulpverzekering

Als u de Reisverzekering heeft uitgebreid met Autohulp, dan staat
dat op uw polis.
In de voorwaarden van Autohulp leest u:
• Waar u bent verzekerd (bladzijde 19).
• Waarvoor u bent verzekerd (bladzijde 19 en 20).
• Waarvoor u niet bent verzekerd (bladzijde 20).
Voor Autohulp gelden onderstaande afspraken. Ook de
voorwaarden van de Reisverzekering en de Algemene
Voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket horen bij
Autohulp.
Uw verzekering
Wat bedoelen wij met…
In deze voorwaarden bedoelen wij met een vervoermiddel:
• De personen-, kampeer- of bestelauto, motor of scooter
voorzien van een Nederlands kenteken en (indien van
toepassing) APK goedgekeurd.
• De achter of aan het vervoermiddel meegenomen toercaravan,
vouwwagen, bootrailer (incl. boot), bagageaanhangwagen
of zijspan.
• Het gehuurde soortgelijke vervoermiddel, als het
oorspronkelijke vervoermiddel tijdens de reis is uitgevallen.
Waar bent u verzekerd?
U bent verzekerd voor Autohulp in de Europese landen (inclusief
Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, geheel Turkije en de
Baltische Staten).
U bent ook verzekerd voor Autohulp in deze niet-Europese landen
aan de Middellandse Zee: Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië,
Marokko, Syrië en Tunesië.
Uitgesloten voor Autohulp zijn: Rusland, Kaliningrad, Armenië,
Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne en
Wit-Rusland.
In Nederland is deze dekking alleen geldig:
• Tijdens een geboekte reis in Nederland als u de boeking kunt
aantonen met een boekingsbevestiging of nota.
• Tijdens reizen naar het buitenland waarbij u nog in Nederland
verblijft of door Nederland reist.
Buiten dit verzekeringsgebied bent u niet verzekerd. Ook niet als
u werelddekking heeft afgesloten.
Waarvoor bent u verzekerd?
Uitval bestuurder
Valt de bestuurder van het vervoermiddel uit tijdens de reis en kan
geen van de inzittenden het besturen van het vervoermiddel
overnemen? Dan betalen wij de kosten voor vervoer van het
vervoermiddel en de bagage naar de woonplaats in Nederland als
de bestuurder van het vervoermiddel tijdens de reis uitvalt:
• Door ziekte of ongeval en het volgens medisch advies niet
verantwoord is dat de bestuurder het vervoermiddel nog
bestuurt. Het herstel van de bestuurder is niet op korte termijn
te verwachten.
• Door zijn overlijden.
• Doordat de bestuurder terug naar Nederland moet en het
vervoermiddel achter moet blijven door:
• Een begrafenis of crematie van niet-meereizende huisgenoten
of familieleden in eerste of tweede graad of in verband met
levensgevaar van deze personen.
• Schade aan zijn woning, huurwoning of het bedrijf waar de
bestuurder werkt. Zijn aanwezigheid moet wel noodzakelijk zijn.
20
Uitval vervoermiddel
Kan het vervoermiddel niet meer gebruikt worden door een
onzekere gebeurtenis (ook als gevolg van eigen gebrek) tijdens de
reis? Dan betalen wij de kosten van:
• Het transport van het vervoermiddel naar de dichtstbijzijnde
garage waar het vervoermiddel kan worden gerepareerd. Wij
betalen maximaal € 1.000 per reis.
• Het verzenden van onderdelen als daardoor het vervoermiddel
binnen vier dagen kan worden gerepareerd.
• Arbeidsloon bij een reparatie langs de weg (geen werkplaatsreparatie).
Wij betalen maximaal e 125 per gebeurtenis.
Kosten van aankoop, douaneheffing en retourvracht komen voor
uw eigen rekening.
Kan het vervoermiddel niet binnen twee werkdagen worden
gerepareerd? Dan betalen wij de kosten van transport van het
vervoermiddel en bagage naar Nederland.
Zijn de kosten van het transport hoger dan de waarde van het
vervoermiddel? Dan betalen wij de kosten om het vervoermiddel in
te voeren of te vernietigen in het land waar het ongeval plaatsvond.
Uw bagage en eventueel uw aanhanger brengen wij dan wel terug
naar Nederland.
Welke extra kosten betalen wij?
Kan het vervoermiddel niet meer gebruikt worden door een
onzekere gebeurtenis (anders dan het uitvallen van de
bestuurder)? Hieronder valt ook als het vervoermiddel in beslag
wordt genomen of verbeurd wordt verklaard en dit komt door een
verkeersongeval. En u kunt het vervoermiddel ook niet binnen twee
werkdagen weer gebruiken? Dan betalen wij:
• De huurkosten van een soortgelijk vervoermiddel. De
maximale uitkering is per vervoermiddel € 2.500. Dit geldt voor
ten hoogste de resterende periode dat de reis zou duren.
• De extra reiskosten per trein of bus, inclusief de extra kosten
van vervoer van bagage, voor zover gemaakt binnen de duur
van de reis.
• De extra kosten van verblijf van verzekerden tot maximaal
tien dagen, ook indien het vervoermiddel binnen twee werkdagen
weer te gebruiken is. De maximale uitkering is € 50 per
verzekerde per dag. Op verblijfkosten zal wegens bespaarde
kosten van normaal levensonderhoud een vaste aftrek worden
toegepast van 10%.
Wanneer bent u niet verzekerd?
In de voorwaarden van de Reaal Reisverzekering (artikel 2.8) staat
waarvoor u niet verzekerd bent. Daarnaast krijgt u geen uitkering of
hulp als de bestuurder en/of het vervoermiddel uitvalt als gevolg
van:
• Gebeurtenissen, ontstaan terwijl de bestuurder de
rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd of de bestuurder
niet in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het betreffende
vervoermiddel.
• Slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van het
vervoermiddel.
Wat moet u doen bij uitval van
het vervoermiddel of de bestuurder?
Valt de bestuurder of het vervoermiddel uit? Dan moet u SOS
International helpen om een machtiging van de eigenaar van het
vervoermiddel te krijgen. Ook moet u ervoor zorgen dat wij/SOS
International over het vervoermiddel kunnen beschikken, zodra wij
dat willen.

Naar boven