Reisverzekering en Fraude. Helpt een Acceptgiro?

07 juli 2008 door

Nu ook de reisverzekering betrokken in strijd tegen verzekeringsfraude.

Weer is de (doorlopende) reisverzekering betrokken in fraudeonderzoek van verzekeraars” Dat zou wellicht een betere titel zijn voor dit artikel. In de strijd om de gunst van de consument, staan de premies onder druk. Maar de schadelasten dalen voor een aantal verzekeringsvormen niet, of nauwelijks.

De reisverzekering is populair om mee te frauderen.

Eén van de verzekeringen, waar het eerlijk opgeven van schade “niet altijd goed” lijkt te gaan, blijkt nog steeds de reisverzekering. Verzekeraars worden nog vaak geconfronteerd met dubieuze claims. Voorbeelden zijn een hogere schade opgeven dan daadwerkelijk is geleden. Of een schade claimen, die helemaal niet is voorgevallen(!) Hoewel dat in eerste instantie natuurlijk eerst bij de verzekeraar pijn doet, is het uiteindelijk de goedwillende consument die al die schaden betaalt. Verzekeringsmaatschappijen willen winst maken. En zonder nu direct in diep medelijden te vervallen met (reis)verzekeraars, ze moeten ook winst maken. Dat is, als voor ieder bedrijf, noodzakelijk om hun voortbestaan veilig te stellen, en solvabel te blijven. Niemand immers zou verzekerd willen zijn bij een noodlijdende maatschappij.

Ook bij de inboedelverzekering wordt veel fraude vastgesteld.

Populaire vormen van oplichting zijn twee of drie keer dezelfde spullen opgeven. Dan kan het gaan om zogenaamde vermissing van complete koffers. Gesjoemel met bonnetjes via (bevriende) leveranciers of facturen vervalsen, komt ook vaak voor. Of een grote schade zelfs geheel verzinnen. De meest “ingenieuze” trucs komen op de bureaus van de reisverzekeraars. Daar zijn in principe twee remedies tegen. Stevige premieverhogingen, al dan niet vergezeld van hoge eigen risico’s, of het volledig “uitkleden” van de dekking. Het resultaat zou een dure reisverzekering met slechte voorwaarden worden. En daar is niemand bij gebaat. Hetzelfde speelt bij inboedelverzekeringen. Sommige verzekeren zijn erg creatief met het namaken van facturen, zoals uit dit mooie voorbeeld blijkt: de geroofde tas van Luis Vuitton.

Ook het Openaar Ministerie heeft deze mogelijk ongewenste gevolgen voor verzekerden die wel correct met hun reisverzekering omgaan, opgemerkt en men heeft een wel een heel “vernieuwende” maatregel bedacht: bij vermoedens van fraude bij een reisverzekering, wordt direct een acceptgiro aan de betreffende verzekerde verzonden ter hoogte van het twee maal het (vermoedelijk) gefraudeerde bedrag. Dit bij wijze van schikking. Tot niet geringe verbazing van iedereen die bij deze proef betrokken was, betaalde maar liefst 80% van de aangeschreven verzekerden direct(!) Het zal u niet verbazen, dat deze proef dit najaar wordt omgezet in vast beleid. Voorts zullen reisverzekeraars in het hoogseizoen inspecteurs naar populaire vakantiebestemmingen sturen om bepaalde schaden nader te onderzoeken.

Als al deze maategelen resulteren in een betere beheersing van de schadelast (en dus van betaalbare premies en goede polisvoorwaarden) zijn deze maatregelen nog te rechtvaardigen. Anderzijds, als consumensite zal Depremievergelijker.nl klachten van onze verzekerden die het idee hebben dat er een heksenjacht op hen geopend is, evenzeer doorsturen naar het OM. Want zoiets kan natuurlijk nooit de bedoeling niet zijn en gaan de goeden echt onder de kwaden lijden.

Al met al een “kras inititief” van het OM en de reisverzekeraars. Zou het OM nu ook andere vormen van crimininaliteit zo voortvarend gaan aanpakken?

Zelf snel een reisverzekering berekenen en vergelijken met nog scherpe premies en goede voorwaarden?

Klikt u dan snel hier: premie reisverzekering brekenen en vergelijken

Naar boven