De laadpaal voor de auto en de verzekering

15 april 2021 door
Welke verzekeringen spelen een rol bij de verzekering van de laadpaal voor de auto?

Een laadpaal voor de auto hebben de meeste mensen nog niet zo lang bij hun huis staan. We gaan steeds meer elektrisch rijden, dus het aantal laadpalen stijgt snel. De aanschaf van deze voorziening is een behoorlijke investering. Het gaat niet alleen de aanschaf van de laadpaal zelf, maar ook om de behoorlijke andere kosten die erbij komen.
Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de meterkast en aan graafwerk bij het woonhuis. Ik hoor van klanten, dat er toch snel bedragen worden uitgegeven van Euro 2.000,- tot zelfs Euro 3.000,-
Maar hoe zit het nu met de verzekering voor de laadpaal van de auto? Stel dat die gestolen wordt, of beschadigd door brand of blikseminslag. Is de laadpaal dan eigenlijk wel verzekerd?

Is schade aan laadpalen verzekerd?

Voor de verzekering van laadpalen voor de auto moeten we eerst vaststellen, wie de eigenaar van de laadpaal is. We kunnen daarbij vier verschillende situaties onderscheiden:

  • de laadpaal staat op eigen grond bij uw koopwoning;
  • u woont in een huurhuis en de installatie staat in de tuin bij uw woning;
  • u bewoont een appartement binnen een VvE en de laadpaal staat in de gemeenschappelijke parkeerruimte;
  • er wordt met een leaseauto gereden.

Ik zal deze verschillende mogelijkheden hier bespreken. Uw verzekeringspakket moet misschien aangepast worden. Een laadpaal verzekeren blijkt namelijk maatwerk te zijn.

De laadpaal voor de auto staat op eigen grond bij uw koophuis.

Voor de verzekering van de laadpaal voor uw auto, is deze situatie het eenvoudigst. Schade aan de Laadpaal voor uw auto is meestal gedekt op de woonhuisverzekering. Veel opstalverzekeraars bepalen, dat alles wat onderdeel is van het woonhuis, daar ook bij hoort. ASR bijvoorbeeld, beschrijft het heel duidelijk.
“Alles wat aan uw woonhuis vastzit en wat niet verwijderd kan worden, zonder het te beschadigen, of te verbreken. Daarbij horen ook funderingen, kelders, erfafscheidingen, zonneschermen en laadpalen”

Mijn advies is, om de polisvoorwaarden goed te controleren. Hoe is de verzekering voor de laadpaal van de auto geregeld? Nationale-Nederlanden is op dit punt namelijk weer wat vager. Deze maatschappij benoemt de dekking voor het woonhuis als volgt:

Met ‘uw woning’ bedoelen we de woning (onroerende zaak) die op uw polis staat, inclusief:
• alle bijbehorende gebouwen en bouwsels, zoals
een schuur of een zwembad. Het gaat hier om
gebouwen en bouwsels die in de grond zijn
gefundeerd en die nergens anders zijn verzekerd;


• alles wat normaal gesproken bij een woning hoort,
zoals een verwarmingsketel of zonnepanelen. Het
gaat hier om zaken die niet zonder schade van uw
woning losgemaakt kunnen worden.

De vraag is dan, of een laadpaal “normaal gesproken” bij een woning hoort. Ik zou dit even goed afstemmen als u bij Nationale-Nederlanden verzekerd bent.

De verzekering van de laadpaal voor de auto bij een huurwoning.

Uw installatie komt op de grond van de verhuurder te staan. Wie is er dan eigenaar? Daar kunnen misverstanden over ontstaan. En een woonhuisverzekering is er niet bij een huurwoning. Ik adviseer u daarom, om in deze situatie contact op te nemen met uw inboedelverzekeraar. Op de inboedelverzekering is de verzekering voor de laadpaal voor de auto meestal wel mee te nemen.

U bent lid van een VvE.

Als u voor uzelf een laadpaal laat installeren in de gemeenschappelijke parkeerruimte, is overleg met het VvE-bestuur noodzakelijk. De opstalverzekeraar van de VvE namelijk, verzekert het gebouw. En dus niet de eigendommen van de bewoners, die later zaken aan het gebouw aanbrengen.
Daar zijn wel mogelijkheden voor binnen de verzekering van de VvE. Dit noemen we het eigenarenbelang. U moet het wel goed afstemmen met het bestuur, en controleren hoe de VvE is verzekerd. Ook hier adviseer u graag.

U heeft een leaseauto.

De leasemaatschappij levert meestal de laadpaal en regelt de installatie. Dit betekent, dat u ook geen eigenaar wordt. Het risico ligt dan ook volledig bij het bedrijf, waar u de auto leaset. Het is wel verstandig om dit goed te controleren. Er kunnen altijd weer andere bepalingen zijn die maken, dat u de verzekering van de laadpaal voor uw auto toch zelf moet verzekeren.

En de autoverzekering dan? Speelt die helemaal geen rol? Dat hangt van het type laadpaal af. Er bestaan namelijk ook mobiele laadpalen. En deze typen worden soms als accessoire van de auto gezien.
Raadpleegt u ook hier uw polisvoorwaarden. De dekking op de auto is vaak beperkt, terwijl de inboedelverzekeraar vaak grenzen stelt aan de dekking voor zaken, die zich buiten de woning bevinden.
Als u dus een mobiele laadpaal heeft, is het belangrijk om de polissen even goed te controleren.

Heeft u vragen? Zendt u mij gerust een mailtje.

Naar boven