Schade door overstromingen inderdaad verzekerd?

18 juli 2021 door
Schade Overstroming vaak niet gedekt op de inboedelverzekering en opstalverzekering

De beelden van de enorme schade door overstromingen staan ons allen op het netvlies. Juli, 2021. In het oosten van België, in het westen van Duitsland, tot aan Roermond bij ons, overal zie je die totale verwoesting. Het dringt eigenlijk nu pas tot me door, welke krachten grote hoeveelheden water hebben. Huizen, auto’s en zelfs vrachtwagens worden meegesleurd alsof het plastiek speelgoed is. En omdat veel water uit de grote rivieren afkomstig is, komt er ook nog eens modder vrij. Heel veel modder. Is schade door overstromingen verzekerd? Vaker niet, dan wel….

Hoofdregel: schade door overstroming is meestal niet gedekt. Tenzij…

Op de inboedelverzekering en de opstalverzekering is schade die door een overstroming is veroorzaakt, niet gedekt. Zo eenvoudig is het. Maar gelukkig gelden wel bepaalde uitzonderingen. Het is een vrij technisch verhaal, maar het komt er op neer, hoe de overstroming precies is ontstaan. Verzekeringstechnisch, is dus niet elke overstroming hetzelfde. Wil je een beroep kunnen doen op je verzekeringen, dan moet de overstroming het gevolg zijn van zware lokale neerslag. Neerslag die direct op, of tegen je huis terecht is gekomen, of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.

Water dat vervolgens via de straat je huis binnenkomt, omdat de riolering het niet meer aankan, is dan gedekt. Een dergelijke overstroming dus, is verzekerd. Schade door andere typen overstromingen zijn dus in de regel niet verzekerd. Een paar verzekeraars breiden de dekking een klein beetje uit, maar dat heeft op dit moment nog niet veel om het lijf.

Is overstroming op de autoverzekering verzekerd?

Op WA beperkte casco en de WA volledig casco autoverzekering is er wel dekking voor schade als gevolg van alle soorten overstroming, vaak zonder dat er sprake is van no-claimverlies maar wel geldt een eigen risico.   

Wanneer is er in elk geval geen dekking voor overstromingschade?

Er geen dekking op je verzekering, als de overstroming bijvoorbeeld is veroorzaakt doordat rivieren en sloten buiten hun oevers treden. Maar ook dijkdoorbraken, overstromingen vanuit zee of het overlopen van waterkeringen of sluizen, zijn niet verzekerd. Alleen zware lokale neerslag kan dus, onder voorwaarden, dekking opleveren.

Wat doet de overheid?

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) biedt  nog enige uitkomst voor de niet-verzekerde schades. De Wts biedt een compensatie vanuit de overheid voor schades, die niet verzekerbaar zijn. Voor de schade in Zuid-Limburg, volgt compensatie vanuit de Wts. Het demissionaire kabinet heeft namelijk besloten, om de overstromingen in Limburg in formele zin als een ramp te beschouwen.

Verzekeraars zeggen alle schade te vergoeden in Valkenburg…

Iedereen in Valkenburg, en ver daarbuiten, heeft natuurlijk aan zijn verzekeringen gedacht, toen de gevolgen het drama zichtbaar werden. Volgelopen kelders en huizen, overal modder, auto’s die verfrommeld werden. Vreselijke taferelen. Het Verbond van Verzekeraars was er als de kippen bij om te verklaren dat men “alles zal vergoeden”

Dat is mooi.

En het is goed voor het imago van de bedrijfstak, om te midden van alle emoties, als reddende engel, boven de arme getroffenen te zweven. Slachtoffers die veel, zo niet alles hebben verloren, baden al snel in dankbaarheid, hoewel ze voor een eventuele vergoeding wel premie hebben betaald. In de hoop een goed verzekeringspakket te hebben.

Maar ik moet het allemaal nog zien.

Zie hier verzekeraars, schade door overstromingen. Maak het nu waar!

Zeker, ook In Valkenburg en omstreken is zeer sterke neerslag gevallen, die de straten deden overlopen. Voor dit soort overstromingen zou er dus dekking moeten zijn. Maar in hoeverre hebben de hoosbuien elders een rol gespeeld? Hoeveel water kwam er naar Valkenburg als gevolg van overlopende rivieren zoals de Maas, ver buiten het stadje. Daar is, zoals we zagen, géén dekking voor….

En, als we elkaar eerlijk aankijken, is dat ook wel een beetje te begrijpen. Dit soort schade door overstromingen kan zo enorm zijn, dat er niet één verzekeraar tegenop gewassen is. Daarom zijn ook bijvoorbeeld de gevolgen atoomkernreacties en vulkanische uitbarstingen niet te verzekeren. Maar ik hoop, dat men de koppen bij elkaar steekt en ruimhartig, zonder juridische muggenzifterij, inderdaad alles vergoed. Het zou de goede naam van het verzekeringsbedrijf goed doen. En je zou heel veel persoonlijk leed een klein beetje kunnen verzachten in Limburg.

Als het Verbond van Verzekeraars de Symfonie der Compassie speelt, om op het moment suprême even te schitteren, klonken in het verleden wel vaker valse noten.

Laten we hopen, dat er nu een goede dirigent is…..

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven