Eigenarenbelang is niet de waarde van de woning

13 september 2016 door

Eigenarenbelang, Verlaagd plafond met spotjesHet eigenarenbelang is een dekking, die speelt bij woningen binnen van een groter complex. Meestal gaat het dan om een Vereniging van Eigenaren. Verleden week kreeg ik de volgende vraag:

“Ik sluit als eigenaar een verzekering voor eigenarenbelang af, omdat ik mijn eigendom (woning) verhuur. Is de verzekerde som daarvoor, hetzelfde als waarde van de woning?
Deze vaak voorkomende vraag heb ik als volgt beantwoord.

Het zogenaamde eigenarenbelang is niet de waarde van de woning.

Ik kan uit uw vraag niet opmaken, of u eigenaresse bent van een zelfstandige woning. Of, dat u een huis heeft binnen een groter complex. In die situatie namelijk, is meestal een Vereniging van Eigenaren actief. Ik zal beide situaties bespreken.

Het verzekeren van het eigenarenbelang speelt alleen binnen een VvE.

Als u in een Vereniging van Eigenaren (VvE) zit, is het gebouw zelf bij de VvE verzekerd. Alleen in zo’n situatie, speelt de dekking “eigenarenbelang”
De VvE immers, heeft alleen opstalverzekering voor het “kale” gebouw, zoals dat nieuw werd opgeleverd.
Alles wat u daarna zelf verandert aan uw gedeelte van het complex, is niet van de VvE, maar van u.
Die veranderingen moet u dus ook zelf verzekeren. En daar is de dekking Eigenarenbelang voor. Het te verzekeren bedrag, betreft dus alleen uw eigen veranderingen. Dit bedrag is natuurlijk veel lager dan de waarde van de gehele woning.

Het verzekerde bedrag voor deze dekking is de optelsom van alles, wat u zelf aan de woning heeft verbeterd. En, er aard- en nagelvast aan is verbonden. Dat wil zeggen, dat je die zaken niet zomaar kunt oppakken en meenemen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een extra tussenmuur;
  • speciale muurdecoratie;
  • verlaagde plafonds met spotjes;
  • een extra luxe keuken en/of badkamer.

Zaken als meubelen, uitneembaar tapijt, gordijnen, enzovoorts zijn overigens inboedel.
Die zijn immers niet aard- en nagelvast verbonden aan de woning. Daarom horen die onder de inboedelverzekering thuis.

Geen woning binnen een complex, maar een zelfstandig huis? Dan geen eigenarenbelang.

Bent u eigenaar van een zelfstandige woning, en is er dus geen sprake van een VvE? Dan speelt de dekking Eigenarenbelang niet.
De waarde van het pand immers, en alles wat daar aan verbeterd en veranderd is, valt binnen het verzekerde bedrag van uw woning. Mits dit goed vastgesteld is natuurlijk.
Er hoeft dan dus geen aparte dekking voor eigenaarsbelang te worden afgesloten.

Wel adviseer ik u dringend, om de verhuur te melden. Bij uw opstalverzekeraar en (mits van toepassing) uw hypotheeknemer. Veel opstalverzekeraars bijvoorbeeld, sluiten schade bij verhuur uit.
Soms kan dit verhuurrisico worden meeverzekerd tegen een wat hogere premie en/of een (hoger) eigen risico. De melding is in ieder geval bijzonder belangrijk. Dit speelt al helemaal, als er sprake is van een AirBnB.

Ik schreef over deze thema’s al eens eerder artikelen op Depremievergelijker.nl
U vindt daar meer informatie over het verhuren van uw woning en het Eigenarenbelang.

Eigenaarsbelang:

Eigenaarsbelang en de opstalverzekering

AirBnB:

Airbnb en Verzekeringen

Naar boven