Aansprakelijkheidsverzekering VvE, de Vereniging van Eigenaars

Aansprakelijkheid van de Vereniging van Eigenaars VvE als bezitter van een gebouw, reikt ver.

De aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE wordt helaas nogal eens vergeten. Of het bestuur van de Vereniging van eigenaars, ziet het nut er niet van in. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Hoe zit het precies.

De VvE is de eigenaar van het appartementsgebouw. En als eigenaar, draagt de VvE verantwoordelijkheid. Namelijk voor de risico’s, die verbonden zijn aan, en voortvloeien uit, het bezit van het gebouw. Deze verantwoordelijkheid is geregeld in het aansprakelijkheidsrecht, artikel 6:174 BW, En de aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE is precies daarvoor bestemd.

In dit artikel is onder andere aansprakelijkheid geregeld van de VvE, voor schade die bijvoorbeeld ontstaat door:

  • een spontaan ontstaan gebrek. Of door ouderdom of door slijtage in het gebouw, die voor rekening van de VvE- komt. 

Als er bijvoorbeeld door een gebrek, kortsluiting ontstaat in de meterkast. En er daardoor brand uitbreekt, waarna het gebouw volledig uitbrandt. Hierdoor kan er ook schade ontstaan aan andere gebouwen. Of aan tuinen in de buurt. Of aan toevallige voorbijgangers, of geparkeerd staande auto’s. De VvE is dan aansprakelijk, en zal de schade moeten vergoeden.

Maar ook als een losliggende dakpan bij een windvlaag naar beneden valt. Op een auto, of op het hoofd van een voetganger voetganger die naar net loopt. Of een stuk van een gevelplaat, of van een balkon, dat goed meer vast blijkt te zitten. Daarvoor dient de Aansprakelijkheidsverzekering VvE.

  • Schade aan, of veroorzaakt door een klusjesman, die enige uren per maand in opdracht van de VvE klussen verricht. 

De VvE is dan in principe aansprakelijk voor de schade, die de klusjesman oploopt. Als hij bijvoorbeeld van een ladder valt. Of per ongeluk met een stofzuiger tegen iemand aanstoot.

Waarvoor is de VvE verzekerd met deze verzekering, en waarvoor niet.

De schade, waarvoor de VvE door de schadelijdende partij kan worden aangesproken is te verzekeren. En wel op een Aansprakelijkheidsverzekering voor de Vereniging van Eigenaars. Deze verzekering biedt dekking, voor de schade aan zaken en personen. Het moet daarbij gaan om schade, waarvoor de VvE op grond van de wet aansprakelijk is. Dus, in de hoedanigheid van eigenaar van het gebouw, en als werkgever van de klusjesman.

Deze aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE kent een aantal uitsluitingen. Er is bijvoorbeeld géén dekking, als er sprake is van opzettelijk veroorzaakte schade. Ook schade aan geleende of gehuurde goederen, is niet verzekerd.

Is de aansprakelijkheidsverzekering VvE verplicht?

Er bestaat voor een VvE géén wettelijke plicht om een aansprakelijkheidsververzekering (AVB) te sluiten. Maar vaak is deze plicht wèl in het splitsingsreglement wel opgenomen. Het bestuur van de VvE moet dan dus een verzekering afsluiten, om de aansprakelijkheidsrisico’s af te dekken.  

Door notarissen zijn model regelementen opgesteld.  Het nieuwste is van 2017. In artikel 19, onderdeel 19.1, is de verzekeringsplicht vastgelegd. En hier gaat dus over de aansprakelijkheidsverzekering VvE:

het Bestuur dient het Gebouw te verzekeren bij één of meer door de Vergadering aan te wijzen verzekeraars, tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade (opstalverzekering). Het Bestuur dient tevens een verzekering af te sluiten. En wel voor de wettelijke aansprakelijkheid, die kan ontstaan voor de Vereniging. en voor de Eigenaars zelf. De Vergadering is daarnaast bevoegd, om te besluiten om verzekeringen af te sluiten, tegen andere gevaren. Zoals de dekking van de aansprakelijkheid van een bestuurder of van een commissaris.’

Maar ook als deze plicht niet is opgenomen in het regelement, is het natuurlijk verstandig om een verzekering te sluiten. Stel dat de VvE aansprakelijk is voor een schade. En er is geen aansprakelijkheidsverzekering voor de VvE. Dan zal de VvE de schade zelf aan anderen moeten vergoeden. De leden van de VvE, de appartementseigenaren, zijn er in de regel niet zelf voor verzekerd.

Wat is het verschil tussen de aansprakelijkheidsverzekering VvE en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE

De aansprakelijkheidsverzekering VvE dekt alleen de materiële schade, waarvoor de VvE wettelijk aansprakelijk is. Dat is een belangrijk verschil met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaars kan immers ook aansprakelijk worden gesteld voor schaden, niet materieel is. Denk bijvoorbeeld aan de financiële gevolgen van fraude door een penningmeester. Of voor een slecht omschreven opdracht aan een onderhoudsbedrijf.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven