Opstalverzekering VvE

Opstalverzekering VvE, over het verzekeren van een appartementsgebouw.

Als een gebouw uit meerdere appartementen met verschillende eigenaren bestaat, dan vormen die eigenaren samen, een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze VvE verzekert het gebouw, door een gebouwenverzekering te sluiten. Op deze opstalverzekering VvE is het gebouw, en zijn dus de belangen van alle eigenaren van de appartementen verzekerd. Maar, zijn dan ook alle belangen van de individuele appartementseigenaren verzekerd? En is met al deze belangen wel rekening gehouden met de vaststelling van het verzekerd bedrag? Hier leest u er meer over.

Meer over de Gebouwenverzekering voor de VvE,

Wat dekt de opstalverzekering vve?

Op de opstalverzekering die de VvE sluit, is er dekking voor schade die aan het gebouw ontstaat. De oorzaak van deze schade moet natuurlijk wel onder dekking vallen. Op de meest gebruikelijke Uitgebreide Gevarendekking, is er dekking voor schade als gevolg van:

 • brand, inclusief rook en roetschade als gevolg van brand,
 • blikseminslag en ontploffing,
 • storm,
 • aanrijding en vallen van vliegtuigen of delen daarvan,
 • neerslag (regen, hagel, sneeuw) onvoorzien het gebouw binnengedrongen,
 • water onvoorzien uitgestroomd uit leidingen en of de daarop aangesloten toestellen enzovoorts.

Afhankelijk van de aard, soort en ligging van het gebouw, is het soms mogelijk, om de dekking op de opstalverzekering van de VvE uit te breiden. Daarbij is het volgende mogelijk;

 • een uitbreiding naar de zogenaamde Alle van buitenkomende Onheilendekking. Dit betekent, dat er dan dekking is, voor alle plotselinge onvoorziene gebeurtenissen, tenzij ze uitgesloten zijn.
 • een uitgebreide dekking voor schade aan het glas in het gebouw.

VvE is de verzekeringnemer.

De verzekering voor het appartementsgebouw wordt gesloten door de VvE. De VvE is de verzekeringnemer en betaalt de premie. De individuele eigenaren betalen, in de bijdrage voor de gemeenschappelijk kosten, mee aan de premie. Als er schade ontstaat aan derden, door het gebouw, is de ook de VvE aansprakelijk, zodat het verstandig is, om een aansprakelijkheidsverzekering VvE af te sluiten.

Op de door de VvE gesloten opstalverzekering, is er dekking voor de kosten die nodig zijn, om het appartementsgebouw na een gedekte schade weer terug te brengen in de staat van voor de schade.

Er is standaard géén dekking voor het zogenaamde eigenaarsbelang: dit zijn de kosten van de eventuele aanpassingen, die individuele eigenaren (hebben laten) aanbrengen.

Eigenaarsbelang en de VvE.

Veel appartementseigenaren passen hun eigen appartement aan. Denk bijvoorbeeld aan een andere vloer, of een luxe keuken, of mooier sanitair, enzovoorts. Deze aanpassingen en verbeteringen, worden het ‘eigenaarsbelang’ genoemd. Echter, dit eigenaarsbelang valt niet standaard onder de dekking van de opstalverzekering van de VvE. En daar gaat het bij schade helaas nogal eens mis.

Hoe verzeker je het eigenaarsbelang?

Er zijn een aantal mogelijkheden om dit eigenaarsbelang te verzekeren. Bijvoorbeeld door het eigenaarsbelang van de individuele appartementseigenaar:

 • mee te verzekeren op de verzekering van de inboedel van de individuele eigenaar of 
 • te verzekeren op een door de eigenaar zelf te sluiten aparte eigenaarsbelangverzekering of
 • mee te verzekeren op de door de VvE gesloten gebouwenverzekering.

De laatste mogelijkheid geniet sterk de voorkeur. Bij een schade is het lastig om onderscheid te maken tussen het totale belang en het individuele eigenaarsbelang. Door alles op één polis te verzekeren is de afhandeling van schade eenvoudiger en sneller te regelen.

Het verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag van gebouwenverzekeringen is meestal gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het  verzekerde gebouw na een schade te herbouwen in de oorspronkelijk staat van voor de schade.

Als op de gebouwenverzekering van het appartementencomplex, ook het eigenaarsbelang van de individuele eigenaren meeverzekerd wordt, let dan op het volgende:

 • het eigenaarsbelang zal duidelijk op de polis moeten worden aangetekend, en
 • het verzekerd bedrag moet verhoogd worden met de herbouwwaarde van het eigenaarsbelang.

Als bij schade blijkt dat het verzekerd bedrag te laag is dan zal de gebouwenverzekeraar onderverzekering toepassen. Dat betekent dat niet de gehele schade maar slechts een deel van de schade vergoed wordt. Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn aan als het eigenaarsbelang wel is meeverzekerd maar het verzekerd bedrag daar niet op afgestemd is. Ik adviseer u daarover graag. 

Opstalverzekering VvE en de taxatie.

Het vaststellen van de juiste herbouwwaarde van het totale gebouw is niet eenvoudig. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het te verzekeren bedrag voor eigenaarsbelang. Het is verstandig om dit over te laten aan een door de VvE in te schakelen en te betalen deskundige. Die deskundige stelt een overzicht op van alles wat meeverzekerd moet worden en wat daarvan de totale herbouwwaarde is. Deze taxatie van de deskundige wordt opgenomen in de polis en daarmee ligt de waarde van het totale verzekerde gebouw vooraf vast.

Bij schade is er dan géén discussie meer over wat meeverzekerd is, en wat de juiste waarde is. De taxatie vormt  dan één geheel met de polis. En de verzekeraar en verzekeringnemer stemmen daarmee in. De op  grond van de taxatie in de polis opnemen waarde wordt vooraf als juiste waarde aangenomen. Het taxatierapport is meestal drie jaar geldig en als het verzekerd bedrag jaarlijks aan de hand van de indexcijfers wordt aangepast zelfs zes jaar.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven