Rechtsbijstandsverzekering VvE

Rechtsbijstandverzekering voor de Vereniging van Eigenaars (VvE)

De Rechtsbijstandsverzekering voor de VvE beschermt de Vereniging van Eigenaars (VvE) als eigenaar van het appartementsgebouw. De VvE immers, kan een conflict krijgen met allerlei partijen. Over een overeenkomst die niet juist is nagekomen, of over een schade die ontstaat aan het gebouw. Of aan ander bezit van de VvE. Die partijen kunnen willekeurige derden zijn. Of partijen, waarmee de VvE een contract is aangegaan. Bijvoorbeeld om bepaalde werkzaamheden aan het pand te verrichten. Maar ook bewoners kunnen een partij zijn.

Waarom een rechtsbijstandsverzekering VvE?

Met welke conflicten kan de VvE te maken krijgen? Enig voorbeelden:

  • de schilder die tijdens zijn werkzaamheden ramen in het gebouw beschadigd heeft;
  • één van de bewoners die zich niet houdt aan de voorschriften van het regelement;
  • het schoonmaakbedrijf dat de afspraken in de overeenkomst niet juist nakomt. Het bedrijf komt bijvoorbeeld maar één keer per maand. In plaats van de afgesproken twee keer per maand;  
  • een aannemersbedrijf dat herstelwerkzaamheden na een stormschade aan het dak, niet juist heeft uitgevoerd;
  • met de gemeente, die een vergunning niet is verleent of niet verlengt;
  • een groep jongeren die het gebouw beklad hebben.

Hier bewijst de Rechtsbijstandsverzekering VvE zijn nut, en is daarom zeker zinvol.

Juridische hulp via de rechtsbijstandsverzekering voor de VvE.

Wanneer u zo’n andere partij alsnog (de juiste) nakoming van de overeenkomst te vordert, of schadevergoeding, ligt een conflict met die partij op de loer. Dan is juridische hulp welkom. De kosten om deze hulp in te huren zijn hoog. Juristen en advocaten hanteren hoge uurtarieven. Deze tarieven bedragen € 250,- tot € 500,- per uur voor zeer specialistische hulp. De totale kosten van juridische bijstand lopen gemakkelijk op tot duizenden euro’s, bij een langlopend conflict. De Rechtsbijstandverzekering VvE biedt dekking voor deze hoge kosten, die de VvE dan moet maken.

Is een rechtsbijstandverzekering VvE hetzelfde als aansprakelijkheidsverzekering?

De rechtsbijstandverzekering is als het ware een spiegelbeeld van een aansprakelijkheidsverzekering.

De rechtsbijstandverzekering VvE biedt dekking voor de juridische kosten die de VvE moet maken om schade op een veroorzaker te verhalen. En dus juist niet de kosten als een verzekerde wordt aangesproken door een andere partij. In de hiervoor genoemde conflicten van de VvE is er dekking voor kosten van de juridische bijstand die verleend moet worden om het conflict op te lossen en de schade vergoed te krijgen.

Vergoeding van de juridische kosten    

De behandeling van een conflict waarvoor de rechtsbijstandverzekering dekking biedt kan gedaan worden door juridische deskundigen en advocaten die in dienst zijn bij de verzekeraar. Dit noemt men vergoeding in natura.

De rechtsbijstandsverzekeraar kan het conflict ook door een externe jurist, of advocaat laten behandelen. De kosten van die externe jurist of advocaat komen dan voor rekening van de verzekeraar. Dit noemt men vergoeding in geld. Deze regeling pas men bijvoorbeeld toe als:

  • er in een conflict specialistische kennis van de jurist vereist is, en verzekeraar géén jurist met die kennis in dienst heeft;
  • de medewerkers in dienst bij de verzekeraar geen tijd hebben, om met het conflict aan de slag te gaan;
  • er een advocaat al bezig is met een soortgelijk conflict met dezelfde tegenpartij, maar met een andere VvE.  

 

Door het sluiten van een rechtsbijstandverzekering is er dekking voor de (vaak hoog oplopende kosten) kosten van juridische bijstand.

 

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Naar boven