Verzekeringskaart voor de VvE-Verzekering

De verzekeringskaart voor de VvE-verzekering biedt snel een beknopt overzicht van de verschillende dekkingen. Zowel voor de verzekering van het gebouw, of over de aansprakelijkheidsverzekering, u vindt de betreffende kaarten hier snel terug.

Verzekeringskaarten voor de VvE-Verzekering

VerzekeraarDekking
AragRechtsbijstand
AveroAansprakelijkheid
MarkelBestuurdersaansprakelijkheid
MidglasGlas
ReaalGebouwen
Naar boven