Het T-rijbewijs voor werkmaterieel

28 oktober 2017 door

T-rijbewijs-werkmaterieel-Depremievergelijker.nlHet T-rijbewijs is in verreweg de meeste Europese landen al langer verplicht. Hoewel het vooral van toepassing is voor het gebruik van werkmaterieel, wordt dit rijbewijs in de volksmond ook wel het trekkerrijbewijs genoemd. Het is echter voor verschillende soorten voertuigen verplicht. Veel werkmaterieel valt er onder.
Bij ons is het er uiteindelijk per 1 juli 2015 van gekomen. En dat was hard nodig. Het aantal ernstige ongelukken met bijvoorbeeld tractoren, moet door de invoering van het T-rijbewijs sterk worden teruggedrongen. Het betreft immers vaak zware en grote voertuigen, waar een goede rijopleiding echt wel nodig is. Wanneer dit rijbewijs nu wel, en wanneer niet verplicht is, is best nog even lastig. Laten we er even goed naar kijken.

Voor welke voertuigen is het T-rijbewijs verplicht.

Er worden twee soorten voertuigen onderscheiden, en het is meestal werkmaterieel.

 • land- en bosbouwtrekkers, de LBT’s en,
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid, MMBS.

Wat LBT’s zijn, is voor iedereen duidelijk, maar waar moeten we aan denken bij een MMBS?
Hierbij gaat het om voertuigen met een constructiesnelheid van 25 km per uur of 45 km per uur.
Werkmaterieel dus, vaak gemaakt voor specifiek werk, in bijvoorbeeld de landbouw.
Er is geen kenteken verplicht er geldt ook geen verplichte APK-keuring.

Het betreft hier onder andere grasmaaiers met een motor, rijdende winkels, walsen, Unimogs,
zelfrijdenden landbouwmachines, graafmachines en veegwagens.

Wanneer geen T-rijbewijs nodig.

Nu wordt het iets ingewikkelder, en daar gaat het in de praktijk nog wel eens mis:
Er zijn namelijk (weer) de beruchte uitzonderingen.

Er is geen T-rijbewijs voor de LBT’s en MMBS’en nodig als:

 • het voertuig niet breder is dan 130 centimeter;
 • -geen voorziening hebben om een aanhangwagen, of machine te trekken;
 • en, uitsluitend gebruikt worden voor:
 • onkruidbestrijding;
 • hondenpoep opruimen;
 • sneeuw ruimen;
 • maaien;
 • vegen;
 • gladheidsbestrijding.

LET OP:
een verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant van het voertuig, moet binnen deze maximale breedte van 130 cm vallen!

Waar is het T-rijbewijs verlicht voor werkmaterieel als de LBT’s en de MMBS.

De verplichting om dit rijbewijs te hebben geldt, als er wordt gereden op de openbare weg.
Maar ja…wat is de openbare weg nu precies.
De Wegenwet geeft geen vaste omschrijvijving van het begrip “weg” dan daarom gaan we uit van de Wegenverkeerswet 1994.
Daarin staat omschreven wat we onder de openbare weg moeten verstaan:

Onder de openbare weg wordt verstaan: alle voor het openbaar verkeer openstaande
wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen
behorende paden en bermen of zijkanten. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden,
voetgangersgebieden, rijwielpaden, parkeerplaatsen en -terreinen.

Dit betekent dus, dat op het eigen (boeren) erf, geen T-rijbewijs vereist is. En daar kan je vraagtekens bij plaatsen.
Weliswaar is de kans om op eigen terrein schade toe te brengen aan een ander veel kleiner, maar niet onmogelijk….

Hoe haal je het T-rijbewijs.

Even een rijtje:

-theorie- en praktijkexamen;
-je kan je theorie halen vanaf 15/5 jaar en het praktijkdeel vanaf 16 jaar.
-B-rijbewijs voor een personenauto gehaald voor  01.07.2015 ? Dan ben je vrijgesteld.
-het vrachtwagenrijbewijs (C) geeft ook een vrijstelling voor het behalen van het T-rijbewijs.

Weer zo valkuiltje: heb je dus na 01.07.2015 je B-rijbewijs gehaald, dan heb je niet automatisch ook het T-rijbewijs. Met informatie over de spelregels vind je bij het CBR

Het is dus, al met al weer ingewikkelder dan het lijkt, maar ik sta bij vragen natuurlijk weer graag tot uw dienst.

Snel een scherpe premie berekenen voor werkmaterieel? Vraag snel een offerte aan.

Kees van den Berg

avatar
Kees van den Berg was een aantal jaren inspecteur bij Delta Lloyd. Vanaf 1988 is hij onafhankelijk assurantieadviseur. Verzekeren op internet is snel gegroeid, maar consumenten en ondernemers missen vaak het menselijke contact. Depremievergelijker.nl is daarom een gewoon “ouderwets” assurantiekantoor gebleven. Met de persoonlijke service van vroeger, en de digitale techniek van nu.
Depremievergelijker.nl
Average rating:  
 0 reviews
Naar boven